Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Pastabos

Bažnyčios statyba pradėta 1877 m. Statybos darbus organizavo klebonas Mykolas Chodoravičius. 1887 m. įrengti Vilniaus vargonų meistro Juozapo Radavičiaus 23 registrų vargonai, kuriuos paaukojo Leonas Misevičius. 1894 m. įrengtas naujas altorius. 1898 m. bažnyčia konsekravo vyskupas Gasparas Cirtautas. 1912 m. klebono Juozapo Stakausko iniciatyva bažnyčia išdekoruota.

Per Pirmąjį pasaulinį karą į Rusiją išvežti 4 bažnyčios varpai. Per Antrąjį pasaulinį karą (1944 m.) bažnyčia apgriauta. Po karo ją suremontavo kun. kanauninkas Vladas Butvila – atnaujintas altorius, Kryžiaus kelio stočių paveikslai, įrengtos naujos klausyklos, bažnyčios priangyje sumontuotas tambūras. Prelato Jono Grabio rūpesčiu įsigyti 3 varpai. 1970–2002 m. bažnyčioje klebonavo mons. Jonas Juodelis. Jo rūpesčiu pastatyta klebonija.

Bažnyčia yra raudonų plytų, netinkuota, neoromaninio stiliaus, bazilikinė, stačiakampio plano, su pusapskrite apside, dvibokštė. Vidus 3 navų, yra 3 altoriai. Bažnyčioje saugoma nemažai meno vertybių, tarp jų – 14 paveikslų ciklas „Kryžiaus kelio stotys“ (aut. A. Glembockis, XIX a. pab.).

Kompleksą sudaro:

  1. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios statinių komplekso Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia (4706);
  2. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvora su vartais (34605);
  3. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios statinių komplekso paminklinė skulptūra „Šv. Aloyzas Gonzaga“ (34606);
  4. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios statinių komplekso Pavlovičių antkapinis paminklas (34607);
  5. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios statinių komplekso antkapinis paminklas (34608);
  6. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios statinių komplekso antkapis (34609).

Literatūra

  1. Kultūros vertybių registras. Prieiga internete: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/9efa75ba-540c-4071-90fd-3419cb387b02
  2. Paltarokas, Kazimieras. Panevėžio bažnyčios. Panevėžys, 1936. P. 18–24.
  3. Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija. Prieiga internete: https://www.paneveziovyskupija.lt/parapijos/panevezio-sv-apastalu-petro-ir-povilo-parapija/
  4. Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. Iliustr. // Panevėžio vyskupijos bažnyčios. Kaunas, [2012]. P. 98–101.