Vitražai Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčioje

Pastabos

Atgavus Nepriklausomybę marijonų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčia sugrąžinta bažnyčiai. Koplyčia atnaujinta ir iš naujo pašventinta. 1993 m. koplyčios langus papuošė 11 Gintaro Kraujelio vitražų, sukurtų klasikine vitražo technika.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Mačiulis, Algimantas. Dailė architektūroje. Vilnius, 2003. 495, [1] p.
    Apie Gintarą Kraujelį p. 191, 194.
  2. [Vitražai su arkivyskupo Mečislovo Reinio ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Prano Dovydaičio atvaizdais] // Panevėžio vyskupijos bažnyčios. Kaunas, [2012], p. 97.
  3. Šviesos architektūra = Architecture of light / [projekto vadovė ir sudarytoja Edita Utarienė]. Vilnius, 2020. 279[1] p.
    Kraujelis Gintaras p. 82–83, 259, 275.