Atminimo lenta Alfonsui Lipniūnui

Pastabos

Alfonsas Lipniūnas (1905 03 12–1945 03 28) – kunigas. 1924 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1930–1935 Panevėžio katedros vikaras ir Panevėžio vyskupijos Jaunimo reikalų direktorius. Prie klebonijos, kurioje 1930–1935 gyveno A. Lipniūnas, 2005 05 27, minint 100-ąsias kunigo gimimo metines, atidengta ir pašventinta jam skirta memorialinė lenta.

Literatūra

  1. Vertelka, Bronius. Memorialinė lenta primins iškilųjį kunigą. Iliustr. XXI amžius. 2005, geg. 27, p. 4.
  2. Kačerauskienė, Aldona. Kašubų žemė saugo kun. Alfonso Lipniūno atminimą. XXI amžius. 2008, liep. 11, p. 11.
  3. Atminimo lenta, atidengta 2005 m. minimt 100-ąsias kun. Alfonso Lipniūno gimimo metines ; Klebonija, kurioje 1930–1935 m. gyveno A. Lipniūnas : [nuotraukos]. Panevėžio Kristus Karaliaus katedra. Panevėžys, 2008, p. 37.
  4. Baronienė, Daiva. Panevėžio tikintiesiems ieško „blato“ pas Dievą. Iliustr. Sekundė. 2021, birž. 2, p. 2–4.