Atminimo lenta Baltijos kelio idėjai įamžinti

  • Atidengimo metai:
  • Vieta: Smėlynės g. 10, Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios rūsys
  • Žymos:

Pastabos

2019 08 23, minint Baltijos kelio 30-metį, Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios rūsyje, kur 1989 06 13 slapta įvyko Estijos, Latvijos ir Lietuvos Baltijos kelio rengėjų koordinacinis susirinkimas, atidengta memorialinė lenta. Ją atidengė klebonas Romualdas Zdanys ir Nepriklausomybės akto signataras, lentos mecenatas Jonas Liaučius.

Literatūra

  1. Mikučionytė, Raimonda. Baltijos kelio 30-metį Panevėžio bažnyčia įamžino atminimo lentoje. Iliustr. Jūsų Panevėžys [interaktyvus]. Panevėžys, 2019, rugpj. 23 [žiūrėta 2019, spal. 24]. Prieiga internete: https://jp.lt/baltijos-kelio-30-meti-panevezio-baznycia-iamzino-atminimo-lentoje1/
  2. Kudirkienė, Gailutė. Latvis mena: unikali idėja gimė Lietuvoje, pasiūlė ją estas. Iliustr. Panevėžio kraštas. 2019, rugpj. 24, p. 7–8.
  3. Antanavičius, Juozapas. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus lankymasis Panevėžyje. Iliustr. Seno kunigo pasakojimai. Panevėžys [i.e. Vilnius] : Litera, 2020, p. 101–104.