Atminimo lenta „Jie kūrė Lietuvą“

Pastabos

Lenta skirta Juozo Balčikonio gimnazijos moksleiviams ir pedagogams – Lietuvos valstybės kūrėjams: Kazimierui Steponui Šauliui, Kaziui Bizauskui, Alfonsui Petruliui, Gabrielei Petkevičaitei-Bitei ir Salomėjai Stakauskaitei. Memorialinė lenta – gimnazijos abiturientų ir jų tėvų dovana mokyklai.

Literatūra

Mikučionytė, Raimonda. J. Balčikonio gimnazijos sieną papuošė Nepriklausomybės akto signataro bareljefas. Iliustr. Jūsų Panevėžys [interaktyvus]. 2019, birž. 14 [žiūrėta 2019, spal. 24]. Prieiga internete: https://jp.lt/j-balcikonio-gimnazijos-siena-papuose-nepriklausomybes-akto-signataro-bareljefas/?fbclid=IwAR14IlpIRIdvefs52Bad-EYgXItOf1r5EpA7dI4BLln6fsYiStFsPNxWNqw