Atminimo lenta Juozui Milašiūnui

Pastabos

Juozas Milašiūnas (1852–1943 07 21) – knygnešys. Nuo maždaug 1885 m. platino draudžiamąją lietuvišką spaudą. Bendradarbiavo su knygnešiais Jurgiu Bieliniu, Kazimieru Ūdra ir kt. Iš pradžių spaudą slėpdavo savo gyvenamajame name Panevėžyje, vėliau ir pas M. Mickevičių Panevėžio senamiestyje. Platindavo čia pat Panevėžyje, taip pat gretimuose rajonuose. 1996 m. Knygnešio dienos proga ant namo, kuriame gyveno J. Milašiūnas, atidengta memorialinė lenta.

Literatūra

  1. Rasimavičiūtė, Daiva. Įamžintas knygnešių atminimas. Iliustr. Sekundė. 1996, kovo 16/18, p. 1.
  2. Bielskytė, Vida. Knygnešių pramintais takais. Lietuvos aidas. 1996, kovo 16, p. 2.
  3. Rinkūnienė, Gertrūda, Spraunius, Arūnas. Kielė parskrido. Panevėžio balsas. 1996, kovo 17, p. 2.