Atminimo lenta lietuvių meno ir kultūros draugijai „Aidas“

Pastabos

1906 m. Panevėžyje įkurta lietuvių dramos, muzikos ir dainos draugija „Aidas“, savo muzikine ir teatrine veikla skleidusi lietuvybę, stiprinusi tautinę savimonę. Ant namo, kuriame 1919–1932 m. veikė draugija „Aidas“ ir 1922 m. veiklą pradėjo pirmoji vieša valstybinė biblioteka, atidengta atminimo lenta, pakeitusi nuo 1968 m. kabėjusią senąją lentą.

Literatūra

Mikučionytė, Raimonda. Informacinėmis lentelėmis panevėžiečiams primins iškilias asmenybes. Iliustr. Jūsų Panevėžys [interaktyvus]. Panevėžys, 2018, geg. 22 [žiūrėta 2019, lapkr. 20]. Prieiga internete: https://jp.lt/informacinemis-lentelemis-panevezieciams-primins-iskilias-asmenybes/