Atminimo lenta Onai Maksimaitienei

Pastabos

Ona Maksimaitienė (1902 02 05–1999 12 10) – istorikė, humanitarinių mokslų daktarė. 1935–1944 m. mokytojavo Panevėžio mergaičių gimnazijoje, 1944–1948 m. dėstė Panevėžio mokytojų seminarijoje, 1948–1957 m. – Panevėžio berniukų gimnazijos mokytoja. Rašė Panevėžio istoriją, išleido knygą „Iš Panevėžio istorijos“ (1992), po jos mirties išleista – „Panevėžio miesto istorija“ (2003).

Literatūra

Januševičienė, Virginija. Atidengta paminklinė lenta mokslininkei ir pedagogei Onai Maksimaitienei. Panevėžio rytas. 2000, gruod. 12, p. 3.