Atminimo lenta Šachneliui Abraomui Merui

Pastabos

Šachnelis Abraomas Meras (1865–1930 03 26) – gydytojas. Nuo 1914 m. dirbo Panevėžyje.  Jo pastangomis 1919 m. Panevėžyje pastatyta ir atidaryta žydų ligoninė, kur jis užėmė vadovo pareigas. 1922 m. jo rūpesčiu mieste įkurtos vaikų ir suaugusiųjų ambulatorijos. Jam dalyvaujant mieste įkurtas draugijos kovai su tuberkulioze skyrius, įsteigtas tuberkuliozės dispanseris. Gydytojas vadovavo ir Panevėžio gydytojų draugijai, įsteigė Moterų globos komitetą, parėmė ligonių kasų steigimą. Minint 150-ąsias Š. A. Mero gimimo metines ant Panevėžio infekcinės ligoninės, kuri pastatyta 1919 m. įsteigtos žydų ligoninės vietoje, atidengta memorialinė lenta.

Literatūra

  1. Kasinskienė, Vijolė. Taika su žydais – dar netikra. Iliustr. Panevėžio rytas. 2015, bal. 7, p. 2.
  2. Paminėtas žymaus gydytojo Š. A. Mero 150-metis. Iliustr. Aina [interaktyvus]. Panevėžys, 2015, lapkr. 14 [žiūrėta 2019, spal. 24].
    Prieiga internete: https://aina.lt/paminetas-zymaus-gydytojo-s-a-mero-150-metis/
  3. Paminėtas žymaus gydytojo Š. A. Mero 150-metis. Portr. Tėvynė. 2015, lapkr. 21, p. 11.
  4. Knizikevičienė, Liudvika. Tauri gydytojo asmenybė : Šachneliui Abraomui Merui – 150. Iliustr. Lietuvos aidas. 2015, gruod. 12, p. 6–7.
  5. Gaidelienė, Jūratė. Žydų bendruomenės keliais Panevėžyje. Iliustr. Senvagė. 2020, nr. 1, p. 56–63.