Atminimo lenta seniausiam Panevėžio pastatui

Pastabos

Upytės pavieto teismo archyvo pastatas pastatytas 1614 m. Jis išliko iki mūsų dienų. Tai seniausias Panevėžio pastatas ir seniausias tokios paskirties pastatas Lietuvoje.

Literatūra

  1. Žigas, Vidas. Varteliai už kurių gyvas mūsų atminimas. Iliustr. Panevėžio rytas. 1995, vas. 17, p. 3.
  2. Kaziukonis, Leonas. Reikšmingas Panevėžio istorijos paminklas. Iliustr. Aina [interaktyvus]. Panevėžys, 2014, birž. 8 [žiūrėta 2019, spal. 24].
    Prieiga internete: https://aina.lt/reiksmingas-panevezio-istorijos-paminklas/