Atminimo lenta skulptoriui Juozui Zikarui

Pastabos

Juozas Zikaras (1881 11 18–1944 11 10) – vienas pirmųjų profesionalių Lietuvos skulptorių, profesorius. Toje vietoje, kur stovėjo namas ir kuriame skulptorius 1925–1929 m. gyveno, vietoje atminimo ženklo, buvusio su klaidomis, 2018 m. atidengta nauja atminimo lenta.

Literatūra

Mikučionytė, Raimonda. Informacinėmis lentelėmis panevėžiečiams primins iškilias asmenybes. Iliustr. Jūsų Panevėžys [interaktyvus]. Panevėžys, 2018, geg. 22 [žiūrėta 2019, lapkr. 20]. Prieiga internete: https://jp.lt/informacinemis-lentelemis-panevezieciams-primins-iskilias-asmenybes/