Atminimo lenta Vladui Kličmanui

Pastabos

Vladas Kličmanas (1886–1951) – savivaldybininkas, Panevėžio elektrinės įkūrėjas ir direktorius. 1905 m. pradėjo dirbti Savivaldybėje buhalteriu. Vėliau trejus metus dirbo Technikos skyriaus vedėju. 1911–1915 m. – Panevėžio miesto telefono tinklo vedėjas. 1919 09 08 išrinktas į pirmąją Panevėžio tarybą, vėliau į miesto valdybą. 1923 m. jo rūpesčiu įkurta Panevėžio elektrinė, V. Kličmanas paskirtas jos direktoriumi. Šias pareigas ėjo iki 1945 m. 1940 m. birželį–liepą – laikinai ėjo burmistro pareigas. Toje vietoje, kur stovėjo V. Kličmano namas, atidengta memorialinė lenta.