Atminimo lenta vokiečių belaisvių ir rezistentų kalinimui ir kankinimui atminti

Pastabos

Atminimo lenta pastate 1944–1959 m. veikusiame NKGB–MGB–KGB Lietuvos geležinkelių valdybos Panevėžio stoties poskyryje kalintų, tardytų ir kankintų vokiečių karo belaisvių, Lietuvos gyventojų atminimui. Atidengta 1998 02 15.

Literatūra

Lapinskas, Justinas. Įamžintas kankinių atminimas. Iliustr. Panevėžio balsas. 1998, vas. 17, p. 3.