Balio Sruogos bareljefas

Pastabos

Balys Sruoga (1896 02 02–1947 10 16) – rašytojas, teatrologas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas. 1906–1914 m. mokėsi Panevėžio realinėje gimnazijoje. Bareljefas – gimnazijos abiturientų ir jų tėvų dovana mokyklai.