Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bareljefas

Pastabos

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861 03 18 (31)–1943 06 14) – prozininkė, publicistė, pedagogė, visuomenės veikėja, filantropė. Nuo 1914 m. gyveno Panevėžyje ir Puziniškyje. 1919–1924 m. dirbo Panevėžio gimnazijoje. 2011 07 16 Juozo Balčikonio gimnazijoje atidengtas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bareljefas. Bareljefas – gimnazijos abiturientų ir jų tėvų dovana mokyklai.

Literatūra

Repovienė, Vaida. Abiturientai į dangų leido svajones. Iliustr. Sekundė. 2011, liep. 18, p. 4.