Informacinė lenta, žyminti Juozo Zikaro gatvę

Pastabos

Juozas Zikaras (1881 11 18–1944 11 10) – vienas pirmųjų profesionalių Lietuvos skulptorių, profesorius. 1991 m. vienai Panevėžio gatvei suteiktas Juozo Zikaro vardas. 2018 m. gatvės pradžioje pastatyta informacinė lenta.

Literatūra

Mikučionytė, Raimonda. Informacinėmis lentelėmis panevėžiečiams primins iškilias asmenybes. Iliustr. Jūsų Panevėžys [interaktyvus]. Panevėžys, 2018, geg. 22 [žiūrėta 2019, lapkr. 20]. Prieiga internete: https://jp.lt/informacinemis-lentelemis-panevezieciams-primins-iskilias-asmenybes/