Informacinė lenta, žyminti Kristijono Donelaičio gatvę

Pastabos

Pažymint rašytojo K. Donelaičio 300 metų jubiliejų, jo vardu pavadintoje gatvėje 2014 m. pastatyta informacinė lenta.

Literatūra

Mikučionytė, Raimonda. Informacinėmis lentelėmis panevėžiečiams primins iškilias asmenybes. Iliustr. Jūsų Panevėžys [interaktyvus]. Panevėžys, 2018, geg. 22 [žiūrėta 2019, lapkr. 20]. Prieiga internete: https://jp.lt/informacinemis-lentelemis-panevezieciams-primins-iskilias-asmenybes/