Informacinė lenta, žyminti rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gatvę

Pastabos

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861 03 18 (31)–1943 06 14) – prozininkė, publicistė, pedagogė, visuomenės veikėja, filantropė. Nuo 1914 m. gyveno Panevėžyje ir Puziniškyje. 1919–1924 m. dirbo Panevėžio gimnazijoje. 2018 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gatvėje pastatyta informacinė lenta.

Literatūra

Mikučionytė, Raimonda. Informacinėmis lentelėmis panevėžiečiams primins iškilias asmenybes. Iliustr. Jūsų Panevėžys [interaktyvus]. 2018, geg. 22 [žiūrėta 2019, lapkr. 20]. Prieiga internete: https://jp.lt/informacinemis-lentelemis-panevezieciams-primins-iskilias-asmenybes/