Jono Jablonskio bareljefas

Pastabos

Jonas Jablonskis (1860 12 30–1930 02 23) – kalbininkas, profesorius. 1906–1908 m. dirbo lietuvių kalbos dėstytoju Panevėžio mokytojų seminarijoje, mokytoju – realinėje mokykloje. Bareljefas – gimnazijos abiturientų bei jų tėvų dovana mokyklai.