Jono Yčo bareljefas

Pastabos

Jonas Yčas (1880 07 21–1931 12 17) – istorikas, pedagogas, valstybės ir visuomenės veikėjas, profesorius. 1920–1925 m. – Panevėžio berniukų gimnazijos direktorius. Bareljefas – gimnazijos abiturientų ir jų tėvų dovana mokyklai.