Kazimiero Bizausko bareljefas

Pastabos

Kazimieras Bizauskas (1893 02 15–1941 06 26) – Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, diplomatas, teisininkas, literatas, spaudos ir švietimo darbuotojas, visuomenės veikėjas. Vienas iš lietuviškos gimnazijos kūrėjų Panevėžyje, 1915–1918 m. dėstė lietuvių ir lotynų kalbas, padėjo atsikurti mokinių ateitininkų organizacijai. Bareljefas – gimnazijos abiturientų ir jų tėvų dovana mokyklai.