Kazimiero Stepono Šaulio bareljefas

Pastabos

Kazimieras Steponas Šaulys (1872 01 28–1964 05 09) – 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataras, prelatas, visuomenės ir valstybės veikėjas, profesorius. 1901–1906 m. – Panevėžio gimnazijos kapelionas. Bareljefas – gimnazijos abiturientų ir jų tėvų dovana mokyklai.

Literatūra

Mikučionytė, Raimonda. J. Balčikonio gimnazijos sieną papuošė Nepriklausomybės akto signataro bareljefas. Iliustr. Jūsų Panevėžys [interaktyvus]. Panevėžys, 2019, birž. 14 [žiūrėta 2019, spal. 24].
Prieiga internete: https://jp.lt/j-balcikonio-gimnazijos-siena-papuose-nepriklausomybes-akto-signataro-bareljefas/?fbclid=IwAR14IlpIRIdvefs52Bad-EYgXItOf1r5EpA7dI4BLln6fsYiStFsPNxWNqw