Lauryno Stuokos-Gucevičiaus bareljefas

Pastabos

Laurynas Stuoka-Gucevičius (1753 08 05–1798 12 10) – architektas, žymiausias brandžiojo klasicizmo architektūros kūrėjas Lietuvoje. Mokėsi Panevėžio pijorų mokykloje. Bareljefas – gimnazijos abiturientų ir jų tėvų dovana mokyklai.