Mykolo Karkos bareljefas

Pastabos

Mykolas Karka (1892 11 12–1984 08 12) – lietuvių choro dirigentas, vargonininkas, kompozitorius, pedagogas. Nuo 1918 m. gyveno Panevėžyje. Panevėžio gimnazijoje, Mokytojų seminarijoje ir Amatų mokykloje dėstė muziką. Panevėžyje steigė chorus, rengė dainų šventes, statė operetes. Bareljefas, pažymintis, kad M. Karka gimnazijoje dirbo 1919–1944 m., yra gimnazijos abiturientų ir jų tėvų dovana mokyklai.