2017 metais

25 metai, kai įkurta (1992) Panevėžio fotografijos galerija. Nuo 2010 Panevėžio miesto dailės galerijos padalinys.

2017 metais

45 metai, kai Panevėžio Juozo Balčikonio vidurinėje mokykloje (dab. J. Balčikonio gimnazija) mokytojo Vytauto Baliūno iniciatyva įkurtas (1972) mokyklos istorijos ir kraštotyros muziejus.

2017 metais

50 metų, kai įkurta (1967) Panevėžio prekybos mokykla. Dabar Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla.

2017 metais

50 metų, kai Panevėžyje (Laisvės a. 5) pastatytas (1967) Juozo Miltinio dramos teatro pastatas. Architektas – A. Mikėnas.

2017 metais

55 metai, kai įkurtas (1962) profesionalus Panevėžio pučiamųjų instrumentų orkestras „Garsas“.

2017 metais

60 metų, kai įsteigta (1957) Vaikų ir jaunių sporto mokykla. Nuo 1994 Viliaus Variakojo sporto mokykla.

2017 metais

60 metų, kai įkurta (1957) Panevėžio elektros tinklų įmonė.

2017 metais

60 metų, kai įkurtas (1957) Panevėžio pieno kombinatas. Nuo 1994 AB „Panevėžio pienas“. Nuo 2004 AB „Pieno žvaigždės“ filialas „Panevėžio pienas“.

2017 metais

65 metai, kai įkurtas (1952) Panevėžio siuvimo fabrikas „Nevėžis“.

2017 metais

85 metai, kai Panevėžys gavo (1932) pirmos eilės miesto teises.

2017 metais

85 metai, kai Panevėžio katedroje baigtos tapyti (1932) P. Puzino freskos „Sibilės“ ir „Pranašai“ bei J. Mackevičiaus freska „Polocko mūšis“. Šie kūriniai įtraukti į Panevėžio kultūros vertybių vietinį registrą.

2017 metais

85 metai, kai įkurta (1932) Panevėžio r. Sujetų pradinė mokykla. Nuo 2004 Smilgių vidurinės mokyklos skyrius.

2017 metais

90 metų, kai Panevėžyje įkurdintas (1927) marijonų vienuolynas. Pirmuoju vienuolyno viršininku paskirtas Jurgis Tilvytis.

2017 metais

90 metų, kai veiklą pradėjo (1927) Panevėžio r. Erimaičių pradinė mokykla. Nuo 2004 Žibartonių pagrindinės mokyklos skyrius.

2017 metais

100 metų, kai Panevėžys nukentėjo (1917) nuo didžiulio gaisro. Sudegė miesto dalis, buvusi tarp Ukmergės ir Ramygalos gatvių, bei Smėlynės gatvės rajonas.

2017 metais

105 metai, kai Užuožeriuose (Šeduvos r.) gimė (1912) vienas Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui Aukštaitijoje vadų Petras Masilaitis (slap. Virpša, Giria). Nuo 1944 Žaliosios rinktinės vadas. Žuvo 1949 01 25 Padaugyvenės k. (Smilgių valsč., Panevėžio apskr.).

2017 metais

105 metai, kai atidaryta (1912) Panevėžio r. Žibartonių pagrindinė mokykla.

2017 metais

110 metų, kai įkurtas (1907) Panevėžio „Aido“ draugijos choras. Vadovai A. Kvedaravičius ir A. Marijošius.

2017 metais

110 metų, kai nutiestas (1907) Panevėžio–Švenčionėlių siaurasis geležinkelis.

2017 metais

110 metų, kai įkurta (1907) Panevėžio r. Jotainių pagrindinė mokykla. 2012 reorganizuota į Ramygalos gimnazijos skyrių.

2017 metais

110 metų, kai įkurta (1907) Panevėžio r. Šilų pagrindinė mokykla. Šiuo metu veikia kaip Raguvos mokyklos skyrius.

2017 metais

130 metų, kai Panevėžyje įsteigtas (1887) J. Gurvičiaus tabako fabrikas.

2017 metais

130 metų, kai Pavinkšniuose (Panevėžio r.) gimė (1887) visuomenės veikėjas, knygnešys Jonas Šliogeris. 1905 dalyvavo Didžiajame Vilniaus seime. Laikraščio „Vilniaus žinios“ bendradarbis. Mirė 1915.

2017 metais

145 metai, kai sudarytas ir patvirtintas (1872) pirmasis projektinis Panevėžio planas. Autorius – architektas P. Merkulovas.

2017 metais

150 metų, kai gimė (apie 1867) miškininkas, valstybės veikėjas Feliksas Grigaliūnas. Baigė Panevėžio realinę mokyklą. 1921 buvo valstybinės komisijos sutarčiai su Rusija sudaryti ekspertu. 1924 valstybinės komisijos, kuri Paryžiuje pasirašė Klaipėdos konvenciją, ekspertas. 1925–1938 žemės ūkio viceministras. Mirė 1939.

2017 metais

155 metai, kai gimė (apie 1862) kunigas, visuomenės, kultūros veikėjas Aleksandras Purickis. Nuo 1905 dalyvavo Panevėžio kultūrinėje veikloje – įsteigė keletą lietuvių draugijų, buvo kultūros ir meno draugijos „Aidas“ pirmininku. Mirė 1912 04 06 Panevėžyje.

2017 metais

160 metų, kai Kūrio k. (Panevėžio r.) gimė (1857) knygnešys Domas Baltramiejūnas. Aktyvus lietuviškos spaudos platintojas Panevėžio apskrityje.

2017 metais

165 metai, kai Katlėriuose (Anykščių r.) gimė (1852) knygnešys Juozas Milašiūnas. Gyveno Panevėžyje. Mirė 1943 07 21.

2017 metais

175 metai, kai Upytės ir Nevėžninkų dvarininkų šeimoje gimė (1842) teisininkas Vladislovas Eidrigevičius. 1895–1909, būdamas Panevėžio burmistru, daug prisidėjo prie miesto tvarkymo, švietimo būklės jame gerinimo. Mirė 1909 12 Panevėžyje.

2017 metais

175 metai, kai Zaviesiškiuose (Anykščių r.) gimė (1842) gydytojas Tadas Ignas Anupras Moigis. Medicinos mokslus baigė Maskvos universitete. Buvo Panevėžio apskrities, etatiniu Panevėžio realinės mokyklos ir Mokytojų seminarijos gydytoju. Aktyviai dalyvavo Panevėžio savivaldybės darbe, įvairių organizacijų veikloje. Mirė 1904, palaidotas senosiose Panevėžio kapinėse.

2017 metais

185 metai, kai Papilio apylinkėse (Biržų r.) gimė (apie 1832) kunigas, religinės literatūros rengėjas, 1863 sukilimo rėmėjas Pranas Viksva. 1847–1850 mokėsi Panevėžio bajorų mokykloje. Nuo 1857 vikaravo Truskavoje, nuo 1858 – Pumpėnuose. Mirė 1908 01 10.

2017 metais

290 metų, kai Panevėžyje įsikūrė (1727) vienuoliai pijorai. Tais metais pastatyta medinė Švč. Trejybės bažnyčia ir prie jos – vienuolynas su mokykla. 1790 05 12 visi pastatai sudegė.

2017 metais

450 metų, kai Upytės pavieto centru tapo (1567) Panevėžio dvaras.

2017 metais

510 metų, kai dabartinėje Panevėžio teritorijoje buvo pastatyta (1507) pirmoji bažnyčia. Aplink ją ėmė kurtis miestelis – Senasis Panevėžys.