2017 01 05

75 metai, kai Vilniuje gimė (1942) tautodailininkas skulptorius Vidas Mažukna. Mokėsi Panevėžio J. Balčikonio gimnazijoje. 1966 pradėjo dirbti Panevėžio suvenyrų gamybos įmonėje „Tulpė“, 1979 – Liaudies meno gaminių įmonėje „Minija“. Nuo 1975 Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. Nuo 1993 ilgametis Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio bendrijos pirmininkas. Sukūrė virš 20 monumentalių medžio skulptūrų muziejams, parkams, privatiems asmenims, apie 200 medinių suvenyrų. „Metų panevėžietis“ (2011). Mirė 2013 03 01 Panevėžyje.

2017 01 05

115 metų, kai Mediniškiuose (Panevėžio r.) gimė (1902) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Stepas Žukaitis. Nuo 1922 tarnavo 4-ajame pėstininkų pulke Panevėžyje, buvo nuolatiniu šio pulko korespondentu ir redagavo pulko leidinį „Senolių takais“. Išleido brošiūrą „Panevėžio atvadavimas 1919 m.“ Mirė 1961.