2017 04 02

125 metai, kai Gargžduose gimė (1892) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Jurgis Butkus. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Įstojęs į Lietuvos kariuomenę savanoriu, 1919 gegužės mėn. kovėsi Panevėžio apylinkėse. Nuo 1950 gyveno JAV. Mirė 1961 10 30 Čikagoje (JAV).

2017 04 05

50 metų, kai Mediniuose (Pasvalio r.) gimė (1967) dviratininkė Laima Zilporytė. 1984 baigė Panevėžio internatinę sporto mokyklą. Lietuvos čempionė, pirmoji Lietuvos dviračių sporto atstovė – olimpinių žaidynių dalyvė. XXIV vasaros olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtoja.

2017 04 08

90 metų, kai Liūdynėje (Panevėžio r.) gimė (1927) pedagogė, poetė Stasė Baleišienė. Mokytojavo Panevėžyje ir Vilniuje. Po mirties išleistos dvi jos poezijos knygos. Mirė 1993 08 30.

2017 04 09

105 metai, kai Subačiuje (Kupiškio r.) gimė (1912) žurnalistas, dramaturgas Algirdas Jonas Kaulėnas. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1941–1943 redagavo „Panevėžio apygardos balsą“. 1942–1944 Panevėžio dramos teatro direktorius. Parašė dramos veikalų. Po karo gyveno JAV. Mirė 1965 06 22 Čikagoje (JAV).

2017 04 18

65 metai, kai Pasvalyje gimė (1952) teatrologas, režisierius, eseistas, vertėjas Giedrimundas Gabrėnas. Nuo 1985 iki mirties – Panevėžio dramos teatro literatūrinės dalies vedėjas. 1992–1993 Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorius. Žurnalo „Krantai“ redaktorius. Mirė 1995 09 24 Panevėžyje.

2017 04 19

85 metai, kai Kamajuose (Rokiškio r.) gimė (1932) fotografas, fotokorespondentas Antanas Gylys. Panevėžyje baigė Amatų mokyklą. Nuo 1947 dirbo Panevėžio cukraus fabrike, vėliau – Panevėžio 5-oje vidurinėje mokykloje, Panevėžio politechnikume. Buvo ilgametis neetatinis „Panevėžio tiesos”, o 1974–1988 etatinis „Tiesos” fotokorespondentas. Mirė 2014 11 22 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka saugo dalį jo asmeninio archyvo nuotraukų.

2017 04 19

120 metų, kai Laukminiškiuose (Kupiškio r.) gimė (1897) aktorė, režisierė Unė Babickaitė-Graičiūnienė. 1912 baigė Panevėžio Marijos progimnaziją. 1918–1919 Kauno „Dainos“ draugijos aktorė ir režisierė. 1919–1936 gyveno JAV. 1924–1925 vaidino Vašingtono ir Niujorko teatruose. 1936 grįžo į Kauną ir vadovavo Šaulių teatrui. Mirė 1961 08 01 Kaune.

2017 04 24

105 metai, kai Papiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1912) inžinierius technologas, žemės ūkio m. dr., prof. Jurgis Banaitis. 1934 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1946 baigė Vytauto Didžiojo universitetą ir dirbo asistentu Organinės chemijos katedroje. 1948–1958 dėstė Lietuvos žemės ūkio akademijoje, 1958–1964 – Lietuvos statybos ir architektūros institute, 1964–1967 – Kauno politechnikos institute. Parašė knygų apie žemės ūkio produkciją, statybines medžiagas. Mirė 1976 06 30 Kaune.

2017 04 26

105 metai, kai Andrioniškyje (Anykščių r.) gimė (1912) grafikė, tapytoja Domicelė Tarabildienė. 1924–1928 mokėsi Raguvos progimnazijoje, 1928–1929 Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1935 baigė Kauno meno mokyklą. Nuo 1929 iliustravo knygas Lietuvos, Maskvos, Kijevo, Rygos, Talino leidykloms. Mirė 1985 09 08 Vilniuje.

2017 04 27

55 metai, kai pradėtas leisti (1962) Panevėžio rajono laikraštis „Tėvynė“.

2017 04 27

75 metai, kai Kaune gimė (1942) skulptorius, prof. Gediminas Karalius. Apie 1947 kartu su šeima atsikėlė gyventi į Karalių kaimą (Panevėžio r.). 1959 baigė Vadoklių vidurinę mokyklą, 1970 – Lietuvos dailės institutą. 1969–1974 dėstė M. K. Čiurlionio meno mokykloje-internete. Nuo 1989 Lietuvos dailės instituto (nuo 1990 Vilniaus dailės akademija) dėstytojas, 1989–1991 Vaizduojamosios dailės fakulteto dekanas, 1991–1995 akademijos prorektorius studijoms, 1996–2000 Skulptūros katedros vedėjas, nuo 1995 – profesorius. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Gyvena Vadokliuose (Panevėžio r.). Kuria dekoratyvines skulptūras, paminklus, mažąją plastiką. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1991), apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (2000), Panevėžio rajono garbės pilietis (2019).

2017 04 28

30 metų, kai atidaryti (1987) „Ekrano“ kultūros rūmai. Dabar – Panevėžio miesto bendruomenių rūmai.

2017 04 28

135 metai, kai Laboruose (Pakruojo r.) gimė (1882) prozininkas, dramaturgas Konstantinas Jasiukaitis. 1918–1930 gyveno Panevėžyje. 1924–1926 redagavo laikraštį „Panevėžio balsas“. Parašė apsakymų, feljetonų, dramą. Mirė 1941 08 04 Utenoje.