2017 06 02

55 metai, kai Darbėnuose (Kretingos r.) gimė (1962) aktorius, režisierius, bardas Vytautas Kupšys. Nuo 1984 Panevėžio dramos teatro aktorius. Parašė pjesių vaikams ir suaugusiems, kurių didelė dalis pastatyta įvairiuose Lietuvos teatruose.

2017 06 04

40 metų, kai Panevėžio dramos teatre įvyko (1977) spektaklio – Sofoklio „Edipas karalius“ – premjera. Režisierius Juozas Miltinis.

2017 06 04

50 metų, kai Klebonuose (Panevėžio r.) gimė (1967) pedagogas, socialinių m. dr., prof. Vincentas Lamanauskas. 1991–1993 dirbo Vadoklių vidurinėje mokykloje, 1993–1997 Upytės A. Belazaro pagrindinės mokyklos direktorius. 1998–2002 Šiaulių universiteto Gamtos didaktikos katedros, o nuo 2002 Edukologijos katedros dėstytojas. Nuo 2006 taip pat Gamtamokslinio ugdymo tyrimų centro direktorius.

2017 06 08

60 metų, kai Panevėžio dramos teatre režisierius Juozas Miltinis pastatė (1957) H. Ibseno dramą „Heda Gabler“.

2017 06 09

135 metai, kai Troškūnuose (Anykščių r.) gimė (1882) pramonininkas, kultūros mecenatas Stanislovas Montvila. Panevėžyje turėjo mielių fabriką, malūną, spirito varyklą, kurios dirbtuvių pastatą atidavė miesto salei įrengti. Mirė 1923.

2017 06 11

95 metai, kai Molainiuose (Panevėžio r.) gimė (1922) gydytojas psichiatras, medicinos m. dr. Antanas Algirdas Kriščiūnas. Mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1949 baigė Vilniaus universitetą. 1951–1963 Pažaislio psichiatrijos ligoninės skyriaus vedėjas. 1964–1989 Žiegždrių psichiatrijos ligoninės vyr. gydytojo pavaduotojas. 1990–1995 teismo medicinos ekspertas. Išleido knygų apie nervų ir psichikos ligas. Mirė 1998 05 20 Kaune.

2017 06 12

85 metai, kai Pušalote (Pasvalio r.) gimė (1932) poetas, vertėjas, dramaturgas Gediminas Astrauskas. Panevėžyje baigė 1-ąją vidurinę mokyklą. 1950–1955 studijavo Vilniaus universitete. 1962–1982 dirbo laikraščio „Sportas“, žurnalų „Nemunas“, „Šluota“ redakcijose, Lietuvos televizijos ir radijo komiteto „Telefilmo“ vyresnysis redaktorius, nuo 1983 žurnalo „Šluota“ literatūrinio skyriaus redaktorius. Išleido satyrinių eilėraščių rinkinių, išvertė V. Majakovskio poezijos. Mirė 2008 11 10 Vilniuje.

2017 06 14

105 metai, kai Velžiuose (Pasvalio r.) gimė (1912) bibliotekininkas, filosofas, teisininkas, žurnalistas, humanitarinių m. dr., prof. Mykolas Jasėnas. 1931 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją, 1933 – Vytauto Didžiojo universitetą. 1935–1936 studijavo teisę Lietuvoje, 1937–1939 – Prancūzijoje, Sorbonos universitete. 1935–1937 redagavo žurnalą „Akademikas“. 1939–1941 Eltos redaktorius. Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Bendradarbiavo leidiniuose „Vairas“, „Lietuvos aidas“, rašė tarptautinės teisės ir politikos klausimais. Nuo 1949 gyveno JAV. Nuo 1952 dirbo bibliotekininku. Mirė 2009 01 22.

2017 06 17

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1957) ekonomistas, matematikas, socialinių m. dr., prof. Linas Čekanavičius. 1975 baigė Panevėžio 8-ąją vidurinę mokyklą. Nuo 2003 Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedros vedėjas.

2017 06 18

140 metų, kai Švobiškyje (Pasvalio r.) gimė (1877) bibliotekininkė, filantropė, visuomenės veikėja, draudžiamos lietuviškos spaudos platintoja Elžbieta Jodinskaitė. 1922 jai patikėta įkurti Valstybinio centrinio knygyno Panevėžio skyrių (dab. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka). Bibliotekai su pertraukomis vadovavo iki 1947. Mirė 1951 05 03 Panevėžyje.

2017 06 18

145 metai, kai Raguvoje (Panevėžio r.) gimė (1872) tapytojas Jonas Mackevičius. 1894 baigė Maskvos dailei skatinti mokyklą, 1896 – kunigaikštytės Taniševos dailės studiją, mokėsi I. Repino privačioje dailės studijoje, 1901 baigė Peterburgo dailės akademiją. 1907 dalyvavo pirmojoje lietuvių dailininkų parodoje Vilniuje, o vėliau įstojo į Lietuvių dailės draugiją. 1929–1940 Kauno meno mokyklos mokytojas. Nuo 1944 gyveno Šveicarijoje. Mirė 1954 07 25 Roveredo (Šveicarija).

2017 06 20

80 metų, kai Preidžiuose (Panevėžio r.) gimė (1937) animacinių filmų režisierius, dailininkas, scenaristas Antanas Janauskas. 1965 baigė Telšių taikomosios dailės technikumą. 1965–1971 ir 1985–1991 Lietuvos kino studijos dailininkas, režisierius. 1973–1981 Paminklų konservavimo instituto operatorius. 1991 Vilniuje įkūrė animacinių filmų studiją „AJ“. 1970 sukūrė pirmąjį Lietuvos kino studijos animacinį filmą „Iniciatyva“. Mirė 2016 02 23 Vilniuje, palaidotas gimtinėje.

2017 06 20

130 metų, kai Vėžionyse (Kupiškio r.) gimė (1887) kalbininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas Antanas Vireliūnas. 1908–1910 mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1919–1921 dirbo Švietimo ministerijoje. 1924 vienas iš knygų leidimo bendrovės „Sakalas“ steigėjų. Nuo 1906 bendradarbiavo leidiniuose „Lietuvos ūkininkas“, „Mokykla“, „Mokytojas“, „Lietuva“, „Lietuvis“, „Švietimo darbas“ ir kt. Rašė mokyklų, auklėjimo, kalbos, lietuvių literatūros klausimais, nagrinėjo lietuvių kalbos terminijos dalykus. Mirė 1925 07 23 Palangoje.

2017 06 22

75 metai, kai Šiluose (Panevėžio r.) gimė (1942) agronomė, biomedicinos m. habil. dr. Vanda Maselytė-Žekonienė. Mokėsi Šiaulių septynmetėje ir Vadoklių vidurinėje mokyklose. 1966 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Lietuvos žemės ūkio universiteto profesorė, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narė. Išleido knygų apie ekologinę žemdirbystę, dirvožemio tyrimus.

2017 06 28

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1927) gydytojas onkologas, medicinos m. dr., doc. Paulius Breivis. 1947 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją, 1953 – Vilniaus universitetą. Virš 40 metų dirbo Lietuvos onkologijos institute ir klinikoje. Sudarė mokomųjų priemonių, brošiūrų, paskelbė mokslinių straipsnių apie piktybinius navikus ir jų gydymą. Mirė 2000 10 21.

2017 06 29

65 metai, kai Grūžiuose (Pasvalio r.) gimė (1952) istorikas Petras Juknevičius. 1979 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1981 dirbo Panevėžio rajono kultūros paveldo apsaugoje: vyr. metodininku kultūros paminklų apsaugai, vyr. paminklotvarkininku, vyr. specialistu. Yra dirbęs pedagoginį darbą Panevėžio mokyklose, Kauno technologijos universiteto Panevėžio institute. Vienas iš Lietuvos istorijos draugijos Panevėžio skyriaus įkūrėjų. Įvairių leidinių apie Panevėžio kraštą autorius. Spaudoje paskelbė per 1 200 straipsnių istorijos, paminklosaugos ir aplinkosaugos temomis.