2017 10 01

75 metai, kai Puodžiuose (Utenos r.) gimė (1942) inžinierius, technologijos m. habil. dr., prof. Jonas Bareišis. 1965 baigė Kauno politechnikos institutą. Nuo 1969 Kauno politechnikos instituto dėstytojas. 1993–2001 Kauno technologijos universiteto Panevėžio filialo Mechanikos inžinerijos katedros vedėjas, nuo 1999 direktoriaus pavaduotojas akademiniams reikalams, nuo 2001 Technologijos fakulteto dekanas. 12 išradimų, per 120 mokslinių publikacijų autorius, išleisti 2 vadovėliai, monografija.

2017 10 02

85 metai, kai Červonkoje (Latvija) atidengtas (1932) paminklas ten palaidotiems Lietuvos kariams, žuvusiems 1919 mūšyje su bolševikais. Daugelis šių karių priklausė Panevėžio batalionui.

2017 10 03

75 metai, kai Krekenavoje (Panevėžio r.) gimė (1942) dailininkė Gražina Janina Vitartaitė. 1956 baigė Krekenavos vidurinę mokyklą, 1966 – Vilniaus valstybinį dailės institutą. Nuo 1970 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. 1980–1989 Vilniaus dailės akademijos Tapybos katedros vedėja, docentė. Surengė per 30 autorinių parodų Lietuvoje ir užsienyje.

2017 10 03

100 metų, kai Barvydžiuose (Telšių r.) gimė (1917) choro dirigentas, pedagogas Juozas Bagdonas. Nuo 1950 gyveno Panevėžyje. Dėstė Panevėžio J. Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje ir Vaikų muzikos mokykloje. Vadovavo daugeliui Panevėžio miesto chorų ir vokalinių ansamblių. 1993 suorganizavo Lietuvos šaulių sąjungos Panevėžio rinktinės mišrųjį chorą. Mirė 2011 05 23 Panevėžyje.

2017 10 04

70 metų, kai Subačiuje (Kupiškio r.) gimė (1947) politikas, pramonininkas Petras Zablockis. 1971 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1995 Vyriausybės atstovas Panevėžio regione. 1995–1997 Panevėžio apskrities viršininkas. Nuo 1998 AB „Malsena“ generalinis direktorius. 1997–2004 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys. „Metų panevėžietis“ (2001). Mirė 2008 01 10 Vilniuje.

2017 10 09

120 metų, kai Svetošino dvare (Šakių r.) gimė (1897) inžinierius, valstybės veikėjas Kazys Germanas. Baigė į Rusiją evakuotą Panevėžio gimnaziją. 1918 Lietuvos kariuomenės savanoris. 1929–1937 Panevėžio apskrities vyriausiasis inžinierius, Panevėžio miesto savivaldybės narys. 1938–1939 Lietuvos susisiekimo ministras. Po karo gyveno JAV. Mirė 1980 04 18 Saint Charles (JAV).

2017 10 10

55 metai, kai įkurta (1962) Panevėžio liejimo mechaninė įmonė. Nuo 1994 UAB „Panevėžio ketus“.

2017 10 10

135 metai, kai Griniūnuose (Panevėžio r.) gimė (1882) literatas Kazimieras Kriaučiūnas. Tarnavo pas ūkininkus, vaidino Ramygalos mėgėjų scenoje. Nuo 1907 gyveno JAV, dirbo fizinius darbus, vaidino išeivių statomų dramų spektakliuose, dainavo operetėse. Bendradarbiavo „Vienybėje“, „Margutyje“, „Dirvoje“. Išleido eilėraščių rinkinį, atsiminimus, bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje. Mirė 1970 12 02 JAV.

2017 10 14

95 metai, kai Panevėžyje gimė (1922) baleto artistė Tamara Sventickaitė-Kunavičienė. 1932–1938 mokėsi Valstybės teatro baleto studijoje. 1944–1968 Lietuvos operos ir baleto teatro balerina. Nuo 1968 Lietuvos konservatorijos dėstytoja. Mirė 2010 03 18 Vilniuje.

2017 10 15

125 metai, kai Rėkliuose (Panevėžio r.) gimė (1892) gydytojas, chirurgas, prof. Vladas Kuzma. 1913 baigė Panevėžio gimnaziją. 1918–1920 dirbo Panevėžio ligoninėje. 1920 įsidarbino gydytoju ordinatoriumi Kauno valstybinėje miesto ligoninėje. Nuo 1923 Lietuvos universiteto dėstytojas, nuo 1940 profesorius. Bendradarbiavo žurnale „Medicina“. Paskelbė apie 70 mokslinių darbų. Mirė 1942 06 08 Kaune.

2017 10 16

50 metų, kai atidaryta (1967) Panevėžio 7-oji vidurinė mokykla. Nuo 1995 vadinosi Juozo Miltinio vidurinė mokykla, nuo 2010 – Juozo Miltinio gimnazija.

2017 10 18

70 metų, kai Mindūnuose (Molėtų r.) gimė (1947) dailininkė grafikė Rymontė Stasiūnienė. 1972 baigė Valstybinį dailės institutą. Dirbo dailininke Panevėžio kinų direkcijoje, nuo 1992 iki mirties – Panevėžio dailės mokykloje. Kūrė estampus, pasteles. Mirė 2003 09 09 Panevėžyje.

2017 10 23

130 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1892) Kristaus prisikėlimo cerkvė. Tą dieną ją pašventino pravoslavų vyskupas Grigorijus. Cerkvė pastatyta ant pijorų bažnytėlės, nugriautos 1872, pamatų.

2017 10 25

75 metai, kai Nemunėlio Radviliškyje (Biržų r.) gimė (1942) dailininkė tekstilininkė Laimutė Ona Gudaitienė. 1970 baigė Valstybinį dailės institutą. 1970–2001 dirbo Panevėžio AB „Linas“. Nuo 1975 Lietuvos dailininkų sąjungos narė, 1983–1988 šios sąjungos Panevėžio sekcijos pirmininkė. Kūrė gobelenus. Mirė 2003 04 05 Panevėžyje.

2017 10 27

80 metų, kai Šiauliuose gimė (1937) ekonomistas, valstybės veikėjas, akademikas, socialinių m. habil. dr., prof. Raimundas Leonas Rajeckas. 1954 baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą, 1959 – Kauno politechnikos institutą. 1988–1990 ir 1996–1997 Seimo narys. 1993–1994 Lietuvos Prezidento vyriausiasis patarėjas. 1994–1996 LR Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje. Paskelbė per 200 mokslo darbų. Mirė 1997 08 11 Vilniuje.

2017 10 28

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1957) kompozitorius, humanitarinių m. dr. Ričardas Kabelis. 1982 baigė Lietuvos konservatoriją. 1987–1990 dėstė Lietuvos konservatorijoje, 1990–1994 – Štutgarto (Vokietija) aukštojoje muzikos mokykloje ir universitete. Sukūrė kūrinių orkestrui, chorui, kamerinių instrumentinių kūrinių, elektroninės muzikos kompozicijų.

2017 10 29

55 metai, kai Kaune gimė (1962) teatro ir kino aktorė Lolita Martinonytė. Nuo 1984 Panevėžio dramos teatro aktorė.

2017 10 30

130 metų, kai Girdiškio vnk. (Panevėžio r.) gimė (1887) literatas, pedagogas Antanas Juozas Jokubaitis. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Nuo 1913 gyveno JAV. Išleido du poezijos rinkinius. Mirė po 1967.

2017 spalis

85 metai, kai pastatytas (1932) Panevėžio mergaičių gimnazijos pastatas. Architektas – Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Dabar – V. Žemkalnio gimnazija.