2017 12 01

70 metų, kai Krekenavos vnk. (Panevėžio r.) gimė (1947) inžinierius matematikas, informatikas Juozas Adomavičius. Kauno technologijos universiteto daktaras, docentas. Informatikos vadovėlių autorius.

2017 12 06

110 metų, kai Kazimieravoje (Utenos r.) gimė (1907) pedagogas, filosofas, visuomenės veikėjas Kazys Dausa. 1925 baigė Panevėžio gimnaziją. Lietuvos universitete studijavo pedagogiką ir filosofiją. 1936–1940 Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų humanitarinių fakultetų asistentas. Redagavo žurnalus „Jaunoji karta“, „Vairas“. Paskelbė straipsnių filosofinės antropologijos ir filosofijos istorijos temomis. Mirė 1995 Vilniuje.

2017 12 14

115 metų, kai Alančiuose (Panevėžio r.) gimė (1902) vienas pirmųjų Lietuvos tolimojo plaukiojimo jūrų kapitonų Bronius Krikštopaitis. Baigęs Vadoklių pradinę mokyklą, mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1923–1925 mokėsi Kauno aukštesniosios technikos mokyklos Jūrininkų skyriuje. 1925 išvyko studijuoti jūreivystės mokslų į Suomiją. Vadovavo įvairiems laivams. 1950 apsigyveno Čikagoje. Išleido atsiminimų knygą „Jūrų keliais“. Mirė 1999 09 28 Čikagoje (JAV).

2017 12 16

130 metų, kai Sriubuose (Kėdainių r.) gimė (1887) miškininkas, visuomenės veikėjas, prof. Antanas Rukuiža. 1909 baigė Panevėžio realinę mokyklą. 1918 gruodį paskirtas Panevėžio miškų urėdu, 1919–1921 – Panevėžio miškininkystės kursų lektorius. Vėliau dirbo Dotnuvoje, Alytuje, jo rūpesčiu Žemės ūkio akademijoje buvo atkurta miškininkystės katedra. Nuo 1949 gyveno JAV. Rašė miškininkystės klausimais. Mirė 1973 07 04 Čikagos priemiestyje (JAV).

2017 12 18

175 metai, kai Panevėžys priskirtas (1842) Kauno gubernijai (1802–1842 priklausė Vilniaus gubernijai). Upytės apskritis pavadinta Panevėžio apskritimi.

2017 12 19

85 metai, kai Tvankstės k. (Panevėžio r.) gimė (1932) inžinierius, tautodailininkas, kraštotyrininkas Zigmantas Plėštys. 1969 baigė Kauno politechnikos institutą. 1964–1999 dirbo Panevėžio stiklo fabrike. Lankė Panevėžio „Spektro“ dailės studiją. Sukūrė 324 ekslibrisus, dalyvavo 156 parodose. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka turi dokumentų iš jo asmeninio archyvo.

2017 12 19

125 metai, kai Karališkiuose (Anykščių r.) gimė (1892) Lietuvos kariuomenės pulkininkas, archeologas, rašytojas Petras Tarasenka. 1912 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1912–1919 mokytojavo įvairiose Lietuvos mokyklose, Rusijoje. 1919–1926 tarnavo Lietuvos kariuomenėje, dalyvavo nepriklausomybės kovose. 1941–1944 Kultūros paminklų apsaugos Archeologijos skyriaus vedėjas, 1944–1946 Kauno valstybinio muziejaus direktorius, 1948–1958 M. K. Čiurlionio dailės muziejaus mokslinis bendradarbis. Parašė darbų apie Lietuvos archeologiją, istorinių apysakų vaikams ir jaunimui. Mirė 1962 05 17 Kaune.

2017 12 24

95 metai, kai Semeniškiuose (Biržų r.) gimė (1922) poetas, kino režisierius ir kritikas Jonas Mekas. 1943 baigė Biržų gimnaziją. 1943–1944 redagavo „Panevėžio apygardos balsą“. Lankė J. Miltinio teatro studiją. 1946–1947 Mainco universitete studijavo filosofiją ir romanistiką. Nuo 1949 gyveno JAV. 1956 pradėjo kurti filmus. Įvairių JAV leidžiamų žurnalų apie kino meną redaktorius. Išleido poezijos rinkinių, atsiminimų knygą. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (1995), apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju kryžiumi (2003), jam įteiktas aukščiausias Austrijos apdovanojimas – Pasižymėjimo ženklas (2008) ir Prancūzijos Meno ir literatūros ordino komandoro titulas (2013), Biržų garbės pilietis (2011). Mirė 2019 01 23 Niujorke (JAV), palaidotas Semeniškiuose.

2017 12 24

95 metai, kai Vaškuose (Pasvalio r.) gimė (1922) literatūrologė, Lietuvos mokslų akademijos narė korespondentė, humanitarinių m. habil. dr., prof. Vanda Zaborskaitė. 1941 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1943–1945 mokytojavo Panevėžyje. 1946 Vilniaus universiteto Filologijos fakultete baigė lietuvių filologiją. Dėstė Vilniaus universitete, Istorijos institute, Vilniaus pedagoginiame institute. Parašė literatūrologinių studijų, monografijų, vadovėlių, sudarė antologijų. Mirė 2010 12 27 Vilniuje.

2017 12 24

100 metų, kai Uriupine (Rusija) gimė (1917) poetas, vertėjas, literatūros kritikas Eugenijus Matuzevičius. 1939–1943 Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete studijavo lituanistiką. 1944–1946 mokytojavo Panevėžio gimnazijoje. 1961–1972 laikraščio „Literatūra ir menas“ redakcijos darbuotojas. Išleido poezijos knygų, išvertė rusų, latvių, lenkų prozos ir poezijos kūrinių. Mirė 1994 06 20 Krinčine (Pasvalio r.).

2017 12 27

135 metai, kai Liubave (Marijampolės r.) gimė (1882) poetas, dramaturgas, vertėjas Jonas Boleslovas Smelstorius. 1905 emigravo į JAV. 1927–1939 dirbo Panevėžio pašte. Išleido eilėraščių rinkinį, pjesių. Mirė 1943 08 24 Panevėžyje.

2017 12 30

40 metų, kai Panevėžio dramos teatre įvyko (1977) spektaklio – N. Gogolio „Revizorius“ – premjera. Režisierius Juozas Miltinis.