2018 metais

25 metai, kai Linkaučių k. (Panevėžio r.) atidaryta (1993) pagrindinė mokykla.

2018 metais

30 metų, kai Nevėžio k. (Panevėžio r.) atidaryta (1988) pradinė mokykla. 2009 mokykla uždaryta.

2018 metais

40 metų, kai įsteigta (1978) Panevėžio žemės ūkio mokykla. 2000 kartu su kitomis dviem profesinėmis technikos mokyklomis perorganizuota į Profesinio rengimo centrą.

2018 metais

45 metai, kai Daniūnų k. (Panevėžio r.) atidaryta (1973) pradinė mokykla. 2009 mokykla uždaryta.

2018 metais

50 metų, kai įkurta (1968) Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio sekcija.

2018 metais

60 metų, kai vietoje buvusios autotransporto kolonos įkurtas (1958) Panevėžio autobusų parkas. Nuo 1995 UAB „Panevėžio autobusų parkas“.

2018 metais

70 metų, kai įkurta (1948) Panevėžio vaikų muzikos mokykla. 1985 jai pastatytas naujas pastatas Vilniaus g. 2.

2018 metais

85 metai, kai Panevėžyje buvo leidžiami (1933) periodiniai leidiniai: tautinės krypties laikraštis „Aukštaitis“, šapirografu daugintas Panevėžio skautų laikraštis „Lapinas“, mėnesinis iliustruotas satyros ir humoro laikraštis „Vėžys“.

2018 metais

90 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1928) žydų mergaičių gimnazija.

2018 metais

90 metų, kai Panevėžyje pradėtas leisti (1928) laikraštis „Skautų garsas“. Leistas iki 1929.

2018 metais

90 metų, kai Petro Būtėno ir Leono Kuodžio iniciatyva Panevėžyje organizuoti (1928) lietuvių kalbos kursai.

2018 metais

95 metai, kai įsteigtas (1923) Lietuvos banko Panevėžio skyrius.

2018 metais

95 metai, kai Gustonių k. (Panevėžio r.) atidaryta (1923) pradinė mokykla. 2010 mokykla uždaryta.

2018 metais

100 metų, kai Lukoniuose (Kupiškio r.) gimė (apie 1918) pokario partizanas Antanas Šilas. Baigė Panevėžio gimnaziją. Vadovavo Žaliosios girios dviems partizanų būriams. Žuvo 1945 01 22.

2018 metais

100 metų, kai Panevėžyje buvo leidžiamas (1918) moksleivių ateitininkų leidinys „Mūsų idealas“.

2018 metais

100 metų, kai Pajuostyje (Panevėžio r.) atidaryta (1918) pradinė mokykla, iš kurios išaugo Dembavos progimnazija.

2018 metais

105 metai, kai Panevėžyje pradėjo veikti (1913) M. Koto spaustuvė, spausdinusi blankus ir etiketes miesto įmonėms. 1941 01 27 nacionalizuota.

2018 metais

110 metų, kai Panevėžyje įsteigta (1908) berniukų ir mergaičių pradinė mokykla Nr. 2.

2018 metais

110 metų, kai Panevėžio realinės mokyklos mokiniai pradėjo leisti (1908) nelegalų laikraštėlį „Svobodnaja škola“.

2018 metais

110 metų, kai Vadokliuose (Panevėžio r.) įsteigta (1908) „Saulės“ mokykla. Dabar – Vadoklių pagrindinė mokykla.

2018 metais

110 metų, kai Ėriškiuose (Panevėžio r.) įsteigta (1908) pradžios mokykla. Nuo 1952 septynmetė, aštuonmetė, devynmetė, nuo 1992 pagrindinė mokykla. 2012 Ėriškių Juozo Balčikonio pagrindinė mokykla reorganizuota į Ramygalos gimnazijos skyrių.

2018 metais

110 metų, kai Barklainiuose (Panevėžio r.) įkurta (1908) pradinė mokykla. 2008 mokykla uždaryta.

2018 metais

115 metų, kai Panevėžyje įsteigta (1903) žydų berniukų dviklasė mokykla.

2018 metais

120 metų, kai Panevėžyje įkurta (1898) Z. Lurje spaustuvė. Veikė iki Pirmojo pasaulinio karo.

2018 metais

120 metų, kai nutiestas (1898) siaurasis geležinkelis Panevėžys–Pastovys (Baltarusija).

2018 metais

130 metų, kai Kelių valdyba iš Savivaldybės lėšų Panevėžio Bajorų gatvės gale pastatė (1888) naują tiltą, kuris jungė miestą su geležinkelio stotimi.

2018 metais

135 metai, kai Panevėžyje gimė (1883) lenkų politikas, žemės ūkio specialistas Zdislavas Liudkievičius. 1923–1924 – Lenkijos žemės reformos ministras. Varšuvos aukštosios žemės ūkio mokyklos profesorius. Keletos knygų apie Lenkijos agrarinę politiką autorius. Mirė 1942.

2018 metais

135 metai, kai Skindeliškėje (Marijampolės r.) gimė (1883) pedagogas, publicistas, visuomenės veikėjas Jonas Juozas Palukaitis. Nuo 1911 iki mirties Naujamiesčio pradinių mokyklų mokytojas. Sudarė skaitinių knygą pradinei mokyklai „Žiburėlis“. Mirė 1918 04 12 Naujamiestyje (Panevėžio r.).

2018 metais

140 metų, kai Naujamiestyje (Panevėžio r.) gimė (1878) visuomenininkas Tadas Šiurna. 1902 organizavo parašų rinkimą peticijai dėl lietuviškos spaudos grąžinimo. 1905 kaip Naujamiesčio atstovas dalyvavo Vilniaus Seime. Nuo 1907 gyveno JAV. Dalyvavo lietuvių išeivijos veikloje. Mirties data nežinoma.

2018 metais

140 metų, kai Pranionių dvare (Panevėžio r.) gimė (1878) miškininkas Mykolas Konkulevičius. 1921 Panevėžyje įsteigė Miškų technikų kursus, vėliau tapusius mokykla. Buvo šios mokyklos vedėju ir dėstytoju. Mirė 1936 10 10 Panevėžyje.

2018 metais

140 metų, kai Panevėžyje Ramygalos gatvėje (dab. Ramygalos g. 121A) pastatytas (1878) vėjo malūnas. 1988 rekonstruotas.

2018 metais

145 metai, kai Panevėžio mokytojų seminarijoje pradėta dėstyti (1873) lietuvių kalba.

2018 metais

145 metai, kai nutiestas (1873) Radviliškio–Panevėžio–Daugpilio (Latvija) geležinkelis.

2018 metais

145 metai, kai Sodelių k. (Panevėžio r.) atidaryta (1873) pradinė mokykla. 2005 mokykla uždaryta.

2018 metais

155 metai, kai Panevėžyje atidaryta (1863) žydų mergaičių dviklasė mokykla, išlaikoma p. Rubinšteinaitės.

2018 metais

160 metų, kai Gailioniuose (Šiaulių apskr.) gimė (1858) kunigas, teologijos magistras Juozas Genys. Nuo 1902 Ramygalos klebonas. Įsteigė parapijiečiams knygyną, vienas pirmųjų Lietuvoje organizavo lietuviškus vakarus su vaidinimais. Mirė 1907 10 22 Ramygaloje (Panevėžio r.).

2018 metais

160 metų, kai Limeikiuose (Panevėžio r.) gimė (1858) knygnešys Matas Imbrasas. Platino lietuvišką spaudą, daraktoriavo. Mirė 1931 12 31.

2018 metais

160 metų, kai Bernatonyse (Panevėžio r.) gimė (1858) knygnešys Gasparas Meškauskas. Tarnavo Panevėžio Šv. Petro ir Povilo bažnyčios zakristijonu, turėjo įsirengęs knygų sandėlius šventoriaus koplytėlėje ir klebonijos malkinėje. Mirė 1934 01 27 Panevėžyje.

2018 metais

165 metai, kai Purviškiuose (Biržų r.) gimė (apie 1853) knygnešys Andrius Bielinis. 1893–1895 dalyvavo Garšvių knygnešių organizacijos veikloje. Mirė 1897 Rusijoje.

2018 metais

175 metai, kai gimė (1843) 1863 sukilimo dalyvis, sukilėlių būrio vadas Vaclovas Ibianskis. Su savo būriu kovėsi Panevėžio, Raseinių, Kauno apskrityse. Mirė 1893.

2018 metais

180 metų, kai Kurėnuose (Ukmergės r.) gimė (apie 1838) 1863 sukilimo dalyvis Stanislovas Kozakovskis. Suorganizavęs sukilėlių būrį prisijungė prie Zigmo Sierakausko rinktinės. Kovėsi ir Panevėžio apskrityje prie Karsakiškio. Nuteistas mirties bausme, kuri įvykdyta 1863 07 20.

2018 metais

215 metų, kai pastatyta (1803) nauja akmeninė pijorų (dab. Švč. Trejybės) bažnyčia. Po 1831 sukilimo bažnyčia ir pijorų vienuolynas uždaryti.

2018 metais

220 metų, kai Panevėžys (buvusi S. Poniatovskio nuosavybė) parduotas (1798) baronui Teodorui Ropui.

2018 metais

225 metai, kai Naujamiestyje (Panevėžio r.) gimė (1793) kunigas, teologijos magistras Juozapas Baukys. 1823–1828 Vilniaus kunigų seminarijos profesorius, Vilniaus vyskupijos valdytojas. Savo lėšomis pastatė bažnyčią Naujamiestyje. Mirė 1866.

2018 metais

230 metų, kai Panevėžyje įsteigta (1788) pirmoji vaistinė.

2018 metais

435 metai, kai Naujamiestyje (Panevėžio r.) įsteigta (1583) mokykla.

2018 metais

445 metai, kai Panevėžys pirmą kartą kartografo J. Portancijaus pavaizduotas (1573) žemėlapyje.

2018 metais

450 metų, kai apskričių teismai iš Krekenavos perkelti (1568) į Panevėžį.

2018 metais

470 metų, kai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždo įgaliotinio P. Oranskio akte patvirtintas (1548) Naujojo Panevėžio buvimas.