2018 01 13

85 metai, kai Kuršėnuose (Šiaulių r.) gimė (1933) žurnalistė, publicistė Jūra Marija Baužytė-Štikelienė. 1951 baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą, 1956 – Vilniaus universitetą. 1956 „Valstiečių laikraščio“, 1957–1960 laikraščio „Komjaunimo tiesa, 1960–1992 „Tiesos“ korespondentė. Parašė esė knygą „Pavėlavę lieka stotyje. Neišsiųsti laiškai“ (2009), išleisti trys jos publicistikos rinkiniai. Apdovanota Lietuvos žurnalistų sąjungos medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai“ (2008). Mirė 2018 10 24 Vilniuje.

2018 01 13

145 metai, kai Butkiškyje (Anykščių r.) gimė (1873) statybos inžinierius Pranas Markūnas. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1898 baigė Sankt Peterburgo technologijos institutą. 1919 grįžęs į Lietuvą dirbo statybos inžinieriumi. 1923–1941 dar ir Lietuvos universiteto dėstytojas, privatdocentas. 1945–1956 pramonės statybos projektavimo instituto konstruktorius. Pagal jo projektus Panevėžyje pastatytas tiltas per Nevėžį, pramoniniai pastatai Mėsos kombinatui. Mirė 1964 03 17 Kaune.

2018 01 13

145 metai, kai Skliausčiuose (Jurbarko r.) gimė (1873) kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas Juozapas Gudavičius. 1894–1898 studijavo Varšuvos muzikos institute. Pirmasis LR kapelmeisteris. 1908 Skliausčiuose suorganizavo pirmąjį lietuvišką chorą, o Eržvilke – pirmąjį pučiamųjų orkestrą. 1918 Panevėžyje įsteigė muzikos mokyklą ir trumpai jai vadovavo. 1930–1939 gyveno Paįstryje, kur vargonininkavo ir vadovavo chorui. 1934 dirigavo Panevėžio kariškių orkestrui, 1937 dėstė vargonininkų kursuose Panevėžyje. Sukūrė 72 dainas, 51 giesmę, 3 mišias, 46 kūrinius pučiamųjų orkestrui ir 6 fortepijonui. Rašė straipsnius įvairiais muzikos klausimais. Mirė 1939 11 12 Niurkoniuose (Panevėžio r.), palaidotas Panevėžyje.

2018 sausis

110 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1908) keturių klasių miesto mokykla.

2018 sausis

25 metai, kai Panevėžyje įsikūrusi Baltoskandijos akademija pradėjo leisti (1993) informacinį biuletenį „Baltoskandija“. Leistas iki 2009.