2018 01 18

120 metų, kai Kupiškyje gimė (1898) Lietuvos kariuomenės generolas majoras Jonas Černius. Mokėsi Panevėžio realinėje ir Kauno karo mokyklose. 1929 baigė Briuselio aukštąją karo inžinerijos mokyklą, 1932 – Prancūzijos generalinio štabo akademiją Paryžiuje. Dėstė inžinerijos dalykus Karo mokykloje, Aukštuosiuose karininkų ir Generalinio štabo karininkų kursuose.  1938–1939 – Lietuvos vyriausybės Ministras Pirmininkas. Nuo 1948 gyveno JAV, dirbo inžinieriumi. Parengė vadovėlių, bendradarbiavo karinėje spaudoje. Apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio (1933) ir Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio (1936) ordinais. Mirė 1977 07 03 Los Andžele (JAV).

2018 sausis

110 metų, kai Panevėžyje atidaryta (1908) keturių klasių miesto mokykla.

2018 sausis

25 metai, kai Panevėžyje įsikūrusi Baltoskandijos akademija pradėjo leisti (1993) informacinį biuletenį „Baltoskandija“. Leistas iki 2009.