2018 03 02

130 metų, kai Griežionėlėse (Anykščių r.) gimė (1888) poetė, prozininkė, tapytoja Aldona Didžiulytė-Kazanavičienė. 1915–1918 studijavo A. Šaniavskio liaudies universitete Maskvoje. 1920–1922 dirbo mokytoja Šeduvoje, Ramygaloje. 1924–1925 dėstė Panevėžio mokytojų seminarijoje, lankė skulptoriaus J. Zikaro dailės studiją. 1946–1957 dirbo Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Parašė poezijos ir prozos kūrinių vaikams, išleido virš 20 knygų. Nutapė peizažų, natiurmortų. Mirė 1968 12 17 Vilniuje.

2018 03 04

105 metai, kai Smilgiuose (Panevėžio r.) gimė (1913) tapytojas Kazimieras Leonardas Žoromskis. 1928–1936 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1942 baigė Vilniaus dailės akademiją, 1945 – Vienos dailės akademiją, 1945–1946 mokėsi Romos dailės akademijoje. 1943–1986 dirbo kūrybinį ir pedagoginį darbą Austrijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Ispanijoje, Kolumbijoje ir JAV. Nuo 1986 gyveno Vilniuje. Nuo 1986 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Yra surengęs daugiau kaip 40 personalinių parodų įvairiuose pasaulio miestuose. Išleido poemą. Mirė 2004 04 14 Vilniuje.

2018 03 05

75 metai, kai Švendriuose (Šiaulių r.) gimė (1943) fizikas, pedagogas, gamtos m. dr., doc. Kazimieras Lipskis. 1965 baigė Vilniaus universitetą. Dirbo Vilniaus universitete, Kauno politechnikos instituto Vilniaus fakultete, Vilniaus technologijos universitete, nuo 1992 Panevėžio J. Balčikonio gimnazijoje, nuo 1996 Kauno technologijos universiteto Panevėžio institute. Paskelbė 25 mokslinius straipsnius, 19 mokslinių darbų, išleido per 10 mokymo priemonių.

2018 03 06

115 metų, kai Ažušiekštyje (Rokiškio r.) gimė (1903) poetas, vertėjas Kazys Pranas Inčiūra. 1920–1922 mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje, Kauno kunigų seminarijoje. Mokytojavo įvairiose Lietuvos vietose. Nuo 1948 dirbo Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje. Parašė eilėraščių, išvertė rusų, vokiečių, lenkų rašytojų kūrybos. Mirė 1952 04 16 Vilniuje.

2018 03 07

120 metų, kai Panevėžyje gimė (1898) geodezininkas, doc. Petras Butrimas. 1908–1915 mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. Studijavo Maskvos matavimo institute. 1922–1925 dirbo Rokiškio apskrities žemės tvarkymo ir matavimo inspektoriumi, 1940–1945 Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir Aukštesniojoje technikos mokykloje, 1944–1945 – Panevėžio miškų kombinate, nuo 1945 – Žemės ūkio akademijoje. Parašė keletą mokslo darbų ir mokymų priemonių. Mirė 1973 02 01 Kaune.

2018 03 09

70 metų, kai Rokiškyje gimė (1948) politikas, visuomenės veikėjas Alfredas Pekeliūnas. 1970 baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, 1989 – Leningrado aukštąją partinę mokyklą, 1999 – Kauno tarptautinę aukštąją vadybos mokyklą. 1979–2000 įmonės „Krekenavos agrofirma“ generalinis direktorius. 1995–2004 Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys. 2000–2004 Panevėžio rajono savivaldybės meras. 2004–2008 LR Seimo narys, Seimo pirmininko pavaduotojas. Keleto mokslinių straipsnių autorius, išleido keletą brošiūrų žemės ūkio produkcijos gamybos, valdymo ir vadybos, kokybės gerinimo klausimais.

2018 03 10

120 metų, kai Rembove (Lenkija) gimė (1898) literatūros tyrinėtojas, pedagogas Zigmas Kuzmickis. 1918 mokytojavo Panevėžio apskrityje. 1926 baigė Lietuvos universitetą. 1926–1928 redagavo dienraščio „Lietuva“ priedus „Sekmoji diena“, „Iliustruotoji Lietuva“, 1927 išleido literatūrinį almanachą „Gubos“. 1933–1937 Švietimo ministerijos inspektorius. 1937–1940 dirbo Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1951–1971 Kauno politechnikos instituto dėstytojas. Parengė vadovėlių, paskelbė literatūrologinių darbų. Mirė 1976 07 30 Kaune.

2018 03 11

95 metai, kai Panevėžyje gimė (1923) chemikas, chemijos m. dr., prof. Edvardas Ramanauskas. 1941 baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą, 1945 – Panevėžio mokytojų seminariją, 1950 – Vilniaus universitetą ir iki 1988 jame dėstė. Kelių chemijos vadovėlių bendraautoris, paskelbė daugiau nei 200 mokslinių straipsnių. Mirė 1988 02 05 Vilniuje.

2018 03 13

135 metai, kai Švobiškyje (Pasvalio r.) gimė (1883) pedagogas, vadovėlių autorius Karolis Kliuksinas. 1906 baigė Maskvos Imperatoriškojo universiteto Istorijos-filologijos fakultetą. Mokytojavo Daugpilyje ir įvairiose Rusijos vietose. 1921–1935 dirbo Panevėžio berniukų gimnazijoje. Išleido lotynų kalbos ir istorijos vadovėlių. Mirė 1937 04 06 Švobiškyje.

2018 03 18

25 metai, kai Panevėžyje (Respublikos g. 30) atidarytas (1993) Lėlių vežimo teatro pastatas.

2018 03 19

85 metai, kai Ėriškiuose (Panevėžio r.) gimė (1933) fizikas atomininkas, fizikos m. dr. Juozas Čiplys. Mokėsi Ėriškių pradinėje mokykloje, 1952 baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą. Studijavo Vilniaus universitete. Iki 1995 Teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslo darbuotojas. Skaitė paskaitas Vilniaus universitete ir Vilniaus pedagoginiame institute. Paskelbė straipsnių atominių spektrų teorijos klausimais.

2018 03 19

125 metai, kai Girnakalnyje (Trakų apskr.) gimė (1893) medicinos sesuo Zinaida Kanis-Kanevičienė. Baigė gailestingųjų seserų kursus. 1919 dirbo Lentvaryje Vilniaus apskrities Raudonojo Kryžiaus gailestingąja seserimi, 1922–1924 – Kaune Karo ligoninėje, nuo 1931 – Panevėžio apskrities ligoninėje. 1941 06 26 Panevėžyje bolševikų nužudyta kartu su chirurgais Juozu Žemguliu, Stanislovu Mačiuliu, Antanu Gudoniu. Palaidota Panevėžyje.

2018 03 20

155 metai, kai kunigas Antanas Mackevičius Paberžės bažnyčioje pasakė (1863) į sukilimą raginantį pamokslą ir, prisaikdinęs savanorių būrį, išėjo su juo į Miegėnų mišką (Kėdainių r.), kur rinkosi sukilėliai iš Panevėžio, Šiaulių ir Kauno apskričių.

2018 03 21

85 metai, kai Kuktiškėse (Utenos r.) gimė (1933) aktorius, režisierius Valdas Mykolas Jatautis. 1951–1953 studijavo Vilniaus universitete, 1953–1956 – Vilniaus pedagoginiame institute, 1953 baigė Lietuvos dramos teatro studiją. 1956–1964 Panevėžio dramos teatro aktorius. 1972–1978 dėstė Panevėžio J. Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje. 1964–1993 Panevėžio operetės liaudies teatro vadovas. Režisavo miesto dainų šventes ir masinius renginius. Panevėžio dramos teatro spektakliuose sukūrė 21 vaidmenį, kine ir televizijoje suvaidino 38 vaidmenis. „Metų panevėžietis“ (2008). Mirė 2011 07 25 Panevėžyje.

2018 03 23

50 metų, kai Panevėžio dramos teatre įvyko (1968) spektaklio – Romualdo Lankausko „Viskas baigsis šiandien“ – premjera (rež. J. Miltinis).

2018 03 23

160 metų, kai Biržuose gimė (1858) užrašų apie Panevėžį autorius Juozapas Kozakevičius. Nuo 1882 gyveno Panevėžyje. Dirbo Panevėžio tarpusavio kredito draugijoje, buvo nuolat renkamas į miesto dūmą. Jo rašyti memuarai, pavadinti „Amžiaus kronika“, yra vienintelis tokio pobūdžio kūrinys apie XIX a. pab. – XX a. pr. Panevėžį. Mirė 1940 Panevėžyje.

2018 03 25

25 metai, kai Respublikinė heraldikos komisija patvirtino (1993) naują Panevėžio miesto herbą (dail. A. Každailis).

2018 03 26

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1958) teatro aktorius Julius Tamošiūnas. 1987 baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, 2004 – Vilniaus pedagoginį universitetą. Nuo 1977 Panevėžio dramos teatro aktorius.

2018 03 29

50 metų, kai įkurta (1968) Panevėžio miesto vykdomojo komiteto Butų ūkio valdyba. Nuo 1995 AB „Panevėžio butų ūkis“.

2018 03 30

130 metų, kai Venslaviškiuose (Panevėžio r.) gimė (1888) poetas Juozas Stanikūnas (slap. Žemės Dulkė). Baigė Panevėžio pradinę mokyklą. Tarnavo Panevėžio apskrities valdyboje. Dalyvavo „Aido“ draugijos veikloje. Poeziją skelbė periodikoje. Mirė 1972 08 13 Venslaviškiuose, palaidotas Panevėžyje.

2018 03 31

45 metai, kai Panevėžio dramos teatre režisierius Juozas Miltinis pastatė (1973) A. Strindbergo „Mirties šokį“.

2018 03 31

55 metai, kai Šiaulių r. gimė (1963) inžinierius, politikas Ramūnas Vyžintas. 1985 baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, 1990–1991 studijavo Lietuvos vadybos akademijoje prie LR Vyriausybės. 1985–1993 dirbo Panevėžio miškų ūkio gamybiniame susivienijime. 1993–2000 ir nuo 2001 UAB „Urėdijų servisas“ direktorius. 2000–2001 – Panevėžio apskrities viršininkas. 2000–2011 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys, 2015–2016 Administracijos direktoriaus pavaduotojas.

2018 kovas

60 metų, kai Panevėžyje įkurta (1958) gamykla „Lietkabelis“.