2018 06 01

60 metų, kai Panevėžio dramos teatre parodyta (1958) premjera – A. Milerio „Komivojažieriaus mirtis“ (rež. J. Miltinis).

2018 06 01

75 metai, kai Mažeikių k. (Molėtų r.) gimė (1943) inžinierius, technologijos m. habil. dr., prof. Algis Bražėnas. 1968 baigė Kauno politechnikos institutą. 1968–1995 Kauno politechnikos instituto, nuo 1995 Kauno technologijos universiteto Panevėžio filialo dėstytojas. Išleido monografiją ir vadovėlių, šešių išradimų autorius. Mirė 2012 04 21 Panevėžyje.

2018 06 01

95 metai, kai Raguvoje (Panevėžio r.) gimė (1923) aktorė Eugenija Šulgaitė (Karkienė). 1943 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją, 1944 – J. Miltinio vaidybos studiją. 1945–1998 – Panevėžio dramos teatro aktorė. Sukūrė daugiau kaip 100 vaidmenų, vaidino keliasdešimtyje vaidybinių filmų. „Nusipelniusi panevėžietė“ (2001). Mirė 2014 07 28 Panevėžyje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jos rankraščių fondas.

2018 06 04

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1938) astrofizikas, fizinių m. habil. dr. Kazimieras Zdanavičius. 1956–1961 studijavo Vilniaus universitete. Nuo 1990 dirba Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institute. Paskelbė apie 100 mokslinių straipsnių.

2018 06 06

60 metų, kai Sujetichos k. (Rusija) gimė (1958) aplinkos inžinierius Valdemaras Jakštas. 1988 baigė Kauno politechnikos institutą, 1997 – Vilniaus Gedimino technikos universitetą. 2000–2002 Panevėžio miesto savivaldybės meras. 2000–2015 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys. LR Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius.

2018 06 06

65 metai, kai Ramygaloje (Panevėžio r.) gimė (1953) mechanikos inžinierius, technologijos m. dr., doc. Vilius Bartulis. 1976 baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą ir jame (dab. Vilniaus Gedimino technikos universitetas) dirba. Paskelbė daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių, išradimų autorius, parašė šešias mokomąsias knygas.

2018 06 06

80 metų, kai Trajoniškyje (Pasvalio r.) gimė (1938) vyskupas Jonas Kauneckas. 1954–1958 mokėsi Panevėžio hidromelioracijos technikume, studijavo Vilniaus universitete, 1972 priimtas į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Nuo 2000 Telšių vyskupas augziliaras. 2002–2013 Panevėžio vyskupijos vyskupas. Nuo 2013 Panevėžio vyskupas emeritas. Bendradarbiavo leidžiant ir platinant pogrindžio leidinius. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (1998), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000), G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ (2014), Panevėžio rajono garbės pilietis (2018).

2018 06 09

65 metai, kai Panevėžyje gimė (1953) keramikė Nerutė Čiukšienė. 1979 baigė Vilniaus dailės institutą. Nuo 1990 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 1992 Pasvalio dailininkų grupės „Rats“ narė. Dirba keramikos mokytoja Pasvalio vaikų muzikos mokyklos Dailės skyriuje.

2018 06 09

75 metai, kai Laboje (Radviliškio r.) gimė (1948) aktorius Enrikas Kačinskas. 1965–1967 lankė J. Miltinio vaidybos studiją. 1967–2008 Panevėžio dramos teatro aktorius. Sukūrė daugiau kaip 130 vaidmenų.

2018 06 10

115 metų, kai Tbilisyje (Gruzija) gimė (1903) poetas, vertėjas Jonas Graičiūnas. 1920–1925 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1932 baigė Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. 1936–1938 Eltos redaktorius ir referentas, 1939–1941 Valstybės radiofono redaktorius, Kauno radijo komiteto direktorius. 1944–1945 mokytojavo Ramygaloje. Išleido eilėraščių rinkinių, išvertė rusų rašytojų kūrinių. Mirė 1994 08 01 Vilniuje, palaidotas Ramygaloje (Panevėžio r.).

2018 06 11

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1943) aviamodeliuotojas, teisėjas Saulius Lukšys. 1949–1956 mokėsi Panevėžio 5-oje vidurinėje mokykloje. 1967 baigė Rygos civilinės aviacijos inžinierių institutą. Modeliuoti pradėjo 1955 Panevėžyje. 1967–1973 dirbo Lietuvos civilinės aviacijos valdyboje, 1992–2000 – aviakompanijoje „Lietuvos avialinijos“, 2001–2005 – bendrovėje „Aviavilta, 2005–2009 – bendrovėje „Aviavilsa“. Lietuvos laisvai skraidančių sklandytuvų modelių čempionas (1972), Lietuvos rekordininkas (1959). Apdovanotas Dariaus ir Girėno medaliu (2001). Knygų apie aviamodelių sportą Lietuvoje autorius.

2018 06 12

10 metų, kai Panevėžyje atidaryta (2008) pirmoji Lietuvoje moderni termofikacinė elektrinė.

2018 06 13

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1938) vertėja, literatūros tyrinėtoja, teatrologė, filologijos m. habil. dr., doc. Laima Rapšytė. 1956 baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą, 1962 – Vilniaus pedagoginį institutą. 1963–1994 Vilniaus universitete dėstė prancūzų kalbos teorines disciplinas. Nuo 1992 Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Išvertė A. Kamiu, E. Jonesko, F. Sagan, A. Morua ir kt. prancūzų rašytojų kūrinių. Mirė 2000 06 10 Panevėžyje. Jos rankraštinis palikimas, asmeninė biblioteka saugoma Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje.

2018 06 13

85 metai, kai Kėdainiuose gimė (1933) teisininkas, socialinių m. habil. dr., prof. Mindaugas Maksimaitis. 1943–1947 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1951 baigė Panevėžio mokytojų seminariją, 1956 – Vilniaus universitetą. Vilniaus universitete, Lietuvos teisės universitete dirbo pedagoginį ir mokslinį darbą. Paskelbė per 150 įvairių mokslo darbų teisės istorijos ir konstitucinės teisės klausimais. Vadovėlių, monografijų autorius.

2018 06 15

70 metų, kai Šilagalyje (Panevėžio r.) gimė (1948) grafikė, ekslibrisų kūrėja Stasė Medytė. 1968 baigė Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumą, 1975–1979 studijavo LTSR valstybinės konservatorijos Klaipėdos kultūros fakultete. Nuo 1979 gyvena ir dirba Panevėžyje. Nuo 1995 Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

2018 06 16

110 metų, kai Toščicoje (Baltarusija) gimė (1908) inžinierius, chemikas, visuomenininkas, prof. Adolfas Damušis. 1928 baigė Panevėžio gimnaziją, 1934 – Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultetą ir liko jame dirbti iki 1943. Rezistencijos prieš sovietinę ir nacių okupacijas dalyvis. Nuo 1947 gyveno JAV. Apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi (1994), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1999), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000). Išleistos trys jo knygos. Mirė 2003 02 27 Vilniuje.

2018 06 18

110 metų, kai Panevėžyje gimė (1908) poetas Hiršas Ošerovičius. 1928 baigė Panevėžio žydų gimnaziją, 1933 – Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. Nuo 1971 gyveno Izraelyje. Išleido poezijos knygų. Viena jų „Main Ponevež“ (1974) išleista idiš ir hebrajų kalbomis. Mirė 1994 06 06 Tel Avive (Izraelis).

2018 06 20

65 metai, kai Stultiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1953) tapytojas Jonas Dailidėnas. Nuo 1971 studijavo Šiaulių pedagoginiame institute. 1974 pradėjo rengti parodas Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1985 Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. Gyvena ir kuria Panevėžyje.

2018 06 20

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1928) filologas, prozininkas, psichologijos m. dr., doc. Vytautas Juozas Talačka. 1951–1955 Maskvos pedagoginiame institute studijavo anglų kalbą. Mokytojavo Nemunėlio Radviliškyje, nuo 1963 dėstė Kauno technologijos universitete. Išleido anglų-lietuvių kalbų chemijos ir cheminės technologijos žodyną, parašė istorinių romanų. Mirė 2004 07 09.

2018 06 24

120 metų, kai Smilgiuose (Pasvalio r.) gimė (1898) ekonomistas, visuomenininkas Antanas Vadopalas. 1916 baigė Panevėžio realinę mokyklą. Studijavo Sankt Peterburgo politechnikos institute, 1922–1927 Lietuvos universitete. 1934–1939 finansų revizorius Klaipėdoje, Vilniuje. Nuo 1951 gyveno JAV, dirbo finansų bendrovėje. 1955 11 13 kartu su kitais Čikagoje įsteigė Panevėžiečių klubą. Parašė straipsnių istorijos, antropologijos, etimologijos klausimais. Monografijos „Panevėžys: geografinės ir istorinės žinios apie apylinkes ir miestą“ (Čikaga, 1963) vienas iš redaktorių. Mirė 1979 04 18 Long Byče (JAV).

2018 06 24

125 metai, kai Pajuostės dvare (Panevėžio r.) gimė (1893) kunigas, teologas, istorikas, rašytojas Valerijonas Meištovičius. Studijavo Vilniaus kunigų seminarijoje, Romos teisės ir Vilniaus universitetuose. Nuo 1932 Lenkijos ambasados prie Šv. Sosto patarėjas. 1939 apsigyveno Romoje. Nuo 1946 buvo Lenkijos istorijos instituto Romoje steigėju ir vadovu. Parašė istorinių veikalų. Mirė 1982 05 24 Romoje (Italija).

2018 06 25

85 metai, kai Panevėžyje Pavasarininkų darželyje prie Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios Pavasarininkų organizacijos iniciatyva atidengtas (1933) paminklas šv. Aloyzui. Autorius – B. Bučas. Tai pirmasis paminklas Panevėžyje.

2018 06 26

190 metų, kai Morkiuose (Raseinių apskr.) gimė (1828) kunigas, vienas 1863 sukilimo vadų Antanas Mackevičius. 1846–1849 studijavo Kijevo šv. Vladimiro universitete, 1850 įstojo į Varnių kunigų seminariją. 1853–1855 vikaravo Krekenavoje, 1856–1862 – Paberžėje. 1863 organizavo sukilėlių būrius Krekenavoje ir Paberžėje. Nuteistas mirties bausme, nuosprendis įvykdytas 1863 12 28 Kaune.

2018 birželis

40 metų, kai įkurta (1978) Panevėžio autoremonto gamykla. Likviduota 1998.