2018 06 24

120 metų, kai Smilgiuose (Pasvalio r.) gimė (1898) ekonomistas, visuomenininkas Antanas Vadopalas. 1916 baigė Panevėžio realinę mokyklą. Studijavo Sankt Peterburgo politechnikos institute, 1922–1927 Lietuvos universitete. 1934–1939 finansų revizorius Klaipėdoje, Vilniuje. Nuo 1951 gyveno JAV, dirbo finansų bendrovėje. 1955 11 13 kartu su kitais Čikagoje įsteigė Panevėžiečių klubą. Parašė straipsnių istorijos, antropologijos, etimologijos klausimais. Monografijos „Panevėžys: geografinės ir istorinės žinios apie apylinkes ir miestą“ (Čikaga, 1963) vienas iš redaktorių. Mirė 1979 04 18 Long Byče (JAV).

2018 06 24

125 metai, kai Pajuostės dvare (Panevėžio r.) gimė (1893) kunigas, teologas, istorikas, rašytojas Valerijonas Meištovičius. Studijavo Vilniaus kunigų seminarijoje, Romos teisės ir Vilniaus universitetuose. Nuo 1932 Lenkijos ambasados prie Šv. Sosto patarėjas. 1939 apsigyveno Romoje. Nuo 1946 buvo Lenkijos istorijos instituto Romoje steigėju ir vadovu. Parašė istorinių veikalų. Mirė 1982 05 24 Romoje (Italija).

2018 birželis

40 metų, kai įkurta (1978) Panevėžio autoremonto gamykla. Likviduota 1998.