2018 08 05

25 metai, kai Panevėžyje įsteigta (1993) Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykla.

2018 08 05

265 metai, kai Migonyse (Kupiškio r.) gimė (1753) architektas, prof. Laurynas Gucevičius. 1768–1773 mokėsi Panevėžio pijorų mokykloje. 1773–1775 studijavo Vilniaus universitete, 1776–1777 Romoje. 1793–1794 ir 1797–1798 dėstė Vilniaus universitete. Brandžiausias projektas – Vilniaus katedros rekonstrukcija. Mirė 1798 12 10 Vilniuje.