2018 11 02

100 metų, kai įsteigta (1918) Panevėžio r. Ramygalos „Saulės“ progimnazija. Nuo 2005 – Ramygalos gimnazija.

2018 11 03

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1928) pedagogė, muziejininkė, kraštotyrininkė, literatė Teresė Mikeliūnaitė. 1939–1947 mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1948–1953 studijavo Vilniaus universitete. Nuo 1960 iki mirties – A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus Anykščiuose direktorė. Išleista pomirtinė jos padavimų, apsakymų, straipsnių knyga. Mirė 1984 05 18 Anykščiuose, palaidota Panevėžyje.

2018 11 10

165 metai, kai Pauslajo dvare (Panevėžio apskr., dab. Kėdainių r.) gimė (1853) etnografas, lietuvių kultūros tyrinėtojas Jonas Vitartas. Vaikystę praleido Panevėžyje. 1872–1875 studijavo Peterburgo technologijos institute, Rygos politechnikos mokykloje. Nuo 1887 iki mirties gyveno ir dirbo mokslinį darbą Panevėžyje. Nuo 1893 nuolat publikavo etnologinius tyrinėjimus, išleido 3 monografijas. Mirė 1903 04 23 Panevėžyje. Palaidotas Panevėžio parapinėse Šv. Petro ir Povilo bažnyčios kapinėse.

2018 11 16

145 metai, kai Skaistgiriuose (Panevėžio r.) gimė (1873) žodynininkas, spaudos darbuotojas Antanas Lalis. 1894 atvyko į JAV, dirbo laikraščių redakcijose. 1905–1908 lankė paskaitas Berno universitete. Nuo 1944 gyveno Panevėžyje, dirbo tarnautoju ir rengė žodynus. Mirė 1960 02 17 Panevėžyje.

2018 11 18

115 metų, kai Naurašiliuose (Panevėžio r.) gimė (1903) skulptorius Bernardas Bučas. 1920–1926 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1926–1928 studijavo Romos, 1928–1929 Briuselio karališkojoje dailės akademijoje. 1932–1936 gyveno ir kūrė Panevėžyje. 1940–1941 dėstė Kauno prekybos vidurinėje mokykloje, vadovavo Kauno „Dailės“ kombinato meno tarybai. Mirė 1979 12 21 Kaune.

2018 11 18

30 metų, kai įkurtas (1988) Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyrius.

2018 11 20

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1948) istorikas, humanitarinių m. dr. Egidijus Banionis. 1972 baigė Maskvos istorijos ir archyvų institutą. 1974–1985 Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktorius. Nuo 1985 dirbo Istorijos institute. Mokslinių leidinių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės klausimais redaktorius, sudarytojas, redakcinių kolegijų narys. Parengė spaudai Lietuvos Metrikos penktą knygą. Mirė 1993 08 06 Vilniuje.

2018 11 22

65 metai, kai Ašvėnuose (Akmenės r.) gimė (1963) disko metikė Dangutė Skėrienė. Panevėžio aklųjų ir silpnaregių sporto klubo „Šviesa“ narė. Europos neįgaliųjų lengvosios atletikos čempionatų, XI–XIII parolimpinių žaidynių dalyvė ir prizininkė.

2018 11 26

125 metai, kai Panevėžyje gimė (1893) fizikas, fizikos ir matematikos m. dr. Aleksandras Lebedevas. 1916 baigė Sankt Peterburgo universitetą. 1919–1926 dirbo Optikos institute Leningrade. 1944–1952 vadovavo elektronikos skirtos gynybos pramonei institutui. Sukūrė elektroninės optikos prietaisų taikomų medicininiuose tyrimuose, vykdė lazerinių technologijų tyrimus, kūrė lazerius. Mirė 1969 03 15 Leningrade (Rusija).

2018 11 27

160 metų, kai Baukiuose (Raseinių r.) gimė (1858) muzikinių instrumentų meistras Martynas Masalskis. Gyveno Panevėžyje, įsteigė vargonų ir fisharmonijų dirbtuvę. Pagamino 50 vargonų bažnyčioms ir 550 fisharmonijų mokykloms bei privatiems asmenims. Į LR kultūros vertybių sąrašus įrašyti septyni jo pagaminti vargonai. Mirė 1954 09 27 Panevėžyje.

2018 11 28

65 metai, kai Panevėžyje (1953) gimė aktorė Lili Stepankaitė-Laucevičienė. 1969–1972 studijavo Juozo Miltinio vadovaujamoje Panevėžio teatro studijoje. 1972–1976 dirbo Panevėžio dramos teatre. 1976–1980 studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose. 1977–1990 dirbo Klaipėdos dramos teatre. Nuo 1990 kuria Kauno dramos teatre. 2003 Vytauto Didžiojo universitete įgijo andragogikos magistro laipsnį teatro edukacijos srityje. Daugelį metų vadovauja Kauno „Saulės“ gimnazijos teatro studijai.