2019 01 03

90 metų, kai Joniškėlyje (Pasvalio r.) gimė (1929) dailininkas, scenografas Vytautas Kalinauskas. 1947–1950 lankė J. Miltinio vaidybos studiją Panevėžio dramos teatre. Nuo 1958 dalyvavo parodose. Sukūrė scenografijų daugiau kaip 30 spektaklių (taip pat ir Panevėžio dramos teatro), 11 kino filmų. Apdovanotas DLK Gedimino ordino Karininko kryžiumi (1999). Mirė 2001 06 14 Vilniuje.

2019 01 03

105 metai, kai Smaliečiuose (Biržų r.) gimė (1914) pedagogas, poetas Petras Zablockas (slap. Širvėnas). Panevėžyje baigė iš Klaipėdos perkeltą Pedagoginį institutą. Iki tremties dirbo Pasvalio rajone. Po karo, grįžęs iš Sibiro tremties, apsigyveno Panevėžyje ir mokytojavo. Išleido poezijos rinkinių, atsiminimų knygą. Mirė 2008 07 13 Panevėžyje, palaidotas Biržuose.

2019 sausis

100 metų, kai Panevėžyje vyko (1919 sausio–gegužės mėn.) Lietuvos Nepriklausomybės kovos.