2019 01 14

125 metai, kai Smilgeliuose (Pasvalio r.) gimė (1894) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Jonas Laurynaitis (Laurinaitis). Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1915 baigė Maskvos 4 praporščikų mokyklą. Nepriklausomybės kovų savanoris. 1930 08 01 išėjo į atsargą, gyveno Panevėžyje, nuo 1944 – Vokietijoje. Redagavo žurnalus „Karys“, „Kariškių žodis“. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 4-ojo laipsnio (1919) ir 5-ojo laipsnio (1919), DLK Gedimino 3-ojo laipsnio (1930) ir Šaulių žvaigždės (1938) ordinais, Savanorių (1928) ir Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais. Mirė 1947 10 22 Štutgarte (Vokietija).

2019 sausis

100 metų, kai Panevėžyje vyko (1919 sausio–gegužės mėn.) Lietuvos Nepriklausomybės kovos.