2019 01 22

90 metų, kai Rokiškyje gimė (1929) kalbininkas, kraštotyrininkas, humanitarinių m. dr. Kazimieras Eigminas. 1953 baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1956 dirbo Lietuvių kalbos institute. Nuo 1975 aktyvus Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos narys. Ekspedicijose rinko vietovardžius ir kitą kalbos medžiagą. Su kitais rašė akademinį „Lietuvių kalbos žodyną“, iš lotynų kalbos išvertė senųjų lietuvių kalbos gramatikų. Mirė 1996 04 22, palaidotas Panevėžyje.

2019 sausis

100 metų, kai Panevėžyje vyko (1919 sausio–gegužės mėn.) Lietuvos Nepriklausomybės kovos.