2019 02 01

100 metų, kai Šalteniuose (Kupiškio r.) gimė (1919) dailininkė Bronislava Jacevičiūtė-Jėčiūtė. 1933–1938 mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1948 baigė Vilniaus dailės institutą. 1950–1976 su pertrauka Vilniaus dailės instituto dėstytoja. Nuo 1951 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nutapė teminių kompozicijų, portretų, natiurmortų, sukūrė plakatų. Kupiškio rajono garbės pilietė (2008). Mirė 2013 07 03 Vilniuje.

2019 02 02

95 metai, kai Stakiuose (Anykščių r.) gimė (1924) poetas, prozininkas, pokario rezistentas Jurgis Urbonas. Baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Nuo 1945 Algimanto apygardos partizanas. Redagavo partizanų leidinius, paruošė eilėraščių rinkinį, parašė romaną. Žuvo 1948 02 02 prie Duobulės miško Paandrioniškio kaime (Anykščių r.).

2019 02 02

110 metų, kai Panevėžyje gimė (1909) pedagogė, rašytoja, visuomenininkė Vanda Frankienė-Vaitkevičienė. 1928 baigė Panevėžio gimnaziją. Mokytojavo įvairiose Lietuvos mokyklose. Nuo 1951 gyveno JAV. Bendradarbiavo periodinėje spaudoje, išleido knygų, pjesių vaikams. Mirė 2007 12 03 JAV.

2019 02 05

110 metų, kai Vikonyse (Anykščių r.) gimė (1909) istorikas, istorijos m. dr., prof. Juozas Jurginis. Nuo 1928 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete. 1948–1991 dirbo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute. 1950–1972 dėstė Vilniaus universitete. Parašė knygų iš Lietuvos feodalinės epochos tyrinėjimų, Lietuvos kultūros istorijos, išleido pirmuosius po Antrojo pasaulinio karo istorijos vadovėlius Lietuvos mokykloms ir kt. Rinko lituanistinę medžiagą – surado K. Donelaičio „Metų“ rankraštį. Mirė 1994 07 05 Vilniuje.

2019 02 07

100 metų, kai Panevėžyje veiklą pradėjo (1919) Lenkų gimnazija. Mokykla uždaryta 1940  06 14.

2019 02 07

115 metų, kai Nociagaloje (Panevėžio r.) gimė (1904) inžinierius pramonininkas Kazimieras Pabedinskas. Nepriklausomybės kovų savanoris. 1922–1923 Panevėžio šaulių būrio vadas. 1923 baigė Panevėžio gimnaziją. Studijavo Lietuvos universiteto Technikos fakultete, vėliau išvyko į Prancūzijos Grenoblio universitetą. Plungės „Linų audinių“ fabriko savininkas. Nuo 1956 gyveno JAV. Išleido autobiografinę knygą „Nuo Plungės iki Maroko“ (1988). Mirė 1998 06 23 Vilniuje, palaidotas Naujamiestyje (Panevėžio r.).

2019 02 08

70 metų, kai Raguvoje (Panevėžio r.) gimė (1949) poetas, aktorius Povilas Kulvinskas. Baigė J. Miltinio teatro studiją. 1970–1976 vaidino Panevėžio dramos teatre. 1976–1980 gyveno ir dirbo Birštone, įkūrė liaudies teatrą, režisavo spektaklius, rengė poezijos vakarus. 1980 Vilniaus kultūros mokykloje baigė teatro režisūros studijas. 1980–1982 dirbo Kauno dramos teatre. Nuo 1996 gyvena Anykščių r. Išleido keliolika savo poezijos knygelių.

2019 02 10

80 metų, kai Panevėžyje gimė (1939) inžinierius statybininkas, technikos m. dr., doc. Benediktas Užpolevičius. 1957 baigė Panevėžio 4-ąją vidurinę mokyklą. 1962 baigė Kauno politechnikos institutą. 1964–1969 dėstė Kauno politechnikos instituto Vilniaus filiale, 1969–2009 – Vilniaus Gedimino technikos universitete. Parašė monografiją, vadovėlį, parengė mokomųjų priemonių.

2019 02 14

150 metų, kai Zūbiškiuose (dab. Ragaudžiai, Panevėžio r.) gimė (1869) kunigas, švietėjas Jonas Vizbaras. 1889 baigė Liepojos gimnaziją ir įstojo į Žemaičių kunigų seminariją Kaune. Platino nelegalią lietuvišką spaudą, Liepojoje įrengė ir šelpė lietuvių parapinę mokyklą. Bendradarbiavo „Tėvynės sarge“, kituose lietuviškuose leidiniuose. Mirė 1919 03 27 Liepojoje (Latvija).

2019 02 15

125 metai, kai Alantėse (Panevėžio r.) gimė (1894) karo aviacijos pulkininkas leitenantas Kazimieras Mikolajūnas. 1915 baigė Panevėžio realinę mokyklą. 1919 savanoriu įstojo į Panevėžio batalioną ir dalyvavo Nepriklausomybės kovose su bolševikais. Mokėsi Karo aviacijos mokyklos Mokomojoje eskadrilėje, Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursuose. 1940 iš kariuomenės atleistas. Nuo 1952 gyveno JAV, dirbo dienraščio „Draugas“ spaustuvėje. Mirė 1993 01 04 Čikagoje (JAV).

2019 02 16

30 metų, kai Panevėžyje Laisvės aikštėje pasodintas (1989) Atgimimo ąžuoliukas.

2019 02 16

95 metai, kai pradėtas leisti (1924) pirmasis ir seniausias lietuviškas Panevėžio laikraštis „Panevėžio balsas“. Pirmasis leidėjas-redaktorius – Stasys Liutkevičius. 1935–1940 laikraščio pavadinimas buvo „Panevėžio garsas“. Vietoj jo sovietmetyje buvo leidžiama „Panevėžio tiesa“. 1990 07 04 laikraščiui grąžintas „Panevėžio balso“ pavadinimas.

2019 02 16

105 metai, kai kompozitorius Vladas Paulauskas Panevėžyje pastatė (1914) pirmąją operetę M. Petrausko „Kaminkrėtys ir malūnininkas“. Ją atliko draugijos „Aidas“ nariai.

2019 02 17

70 metų, kai Gaigaluose (Biržų r.) gimė pedagogas, socialinių m. dr., prof. Audronius Vilkas. 1977 baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą. Nuo 1987 dirba Vilniaus pedagoginiame universitete (nuo 2011 Lietuvos edukologijos universitetas). Jo iniciatyva Panevėžyje įsteigtas Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos fakulteto kūno kultūros specialybės Panevėžio skyrius. Apdovanotas Kūno kultūros ir sporto departamento medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ (1999) ir Sporto garbės komandoro ženklu (2009), Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpine žvaigžde (2009), už nuopelnus Panevėžio sportui įteiktas 3-ojo laipsnio medalis (2009). Knygų autorius.

2019 02 17

130 metų, kai Trakuose gimė (1889) poetas, literatas Jokūbas Maleckas. Kurį laiką gyveno Panevėžyje, bendradarbiavo Panevėžio karaimų žurnale „Onarmach“. Mirė 1952 01 12 Panevėžyje.

2019 02 18

115 metų, kai Skaistgiriuose (Panevėžio r.) gimė (1904) statybos inžinierius Petras Lelis. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 1924 baigė Dotnuvos žemės ūkio technikumą, 1930 – Kano universitetą Prancūzijoje. 1937–1944 dirbo Panevėžio apskrities inžinieriumi. Projektavo ir tiesė kelius, tiltus, statė mokyklas ir kitus visuomeninius pastatus. Tarp iškilesnių darbų – Panevėžio apskrities savivaldybės rūmai (dab. Panevėžio rajono poliklinika). Nuo 1948 gyveno Kanadoje. Bendradarbiavo spaudoje, išleido atsiminimų knygą „Lietuvos keliu. 1910–1973 metai“ (1973). Mirė 1984 04 15 Toronte (Kanada).

2019 02 18

115 metų, kai Vynupėje (Panevėžio r.) gimė (1904) statybos inžinierius, architektas, doc. Feliksas Bielinskis. Baigęs Panevėžio gimnaziją, įstojo į Lietuvos universiteto Technikos fakultetą. 1938–1940 ir 1944–1946 Kauno miesto architektas. 1938–1940 1944–1950 dėstė Kauno valstybiniame universitete, 1951–1963 – Kauno politechnikos institute. 1963–1980 dirbo Statybos ir architektūros institute. Paruošė ir įgyvendino Uliūnų ir Geležių bažnyčių (Panevėžio r.) rekonstrukcijas. Išleido keletą albumų, vienas leidinio „Lietuvių liaudies menas. Architektūra“ (1957–1965) sudarytojų. Mirė 1986 02 13 Kaune.

2019 02 19

90 metų, kai Garančiškėje (Kauno r.) gimė (1929) ekonomistas, ekonomikos m. dr. Bronius Kačkus. Studijavo Kauno politechnikos institute, Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Estijos mokslų akademijos Ekonomikos institute apgynė daktaro disertaciją. 1963–1987 Panevėžio miesto Vykdomojo komiteto pirmininkas. Visuomeninės organizacijos „Panevėžiečių klubas“ Vilniuje vadovas. Knygos „Gamyba Panevėžyje 1940–1990 metais“ (2015) ir kt. autorius.

2019 02 20

60 metų, kai Vaišvilčiuose (Panevėžio r.) gimė (1959) kunigas Algirdas Dauknys. 1978 baigė Panevėžio 5-ąją vidurinę mokyklą. 1980–1985 mokėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Baigė Briuselio teologijos institutą. Klebonavo Naujamiesčio ir Berčiūnų bažnyčiose. Berčiūnų Lietuvos kankinių bažnyčios rektorius. Naujamiestyje įkūrė „Europos mokyklą“. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatas (2016).

2019 02 22

60 metų, kai Pasvalyje gimė (1959) Šotokan karatė sportininkas, teisėjas, treneris Alfonsas Valuntonis. 1982 baigė Kauno politechnikos institutą. 2009 Vilniaus pedagoginio universiteto Panevėžio fakultete įgijo kūno kultūros specialybę. 1982–2006 dirbo bendrovėje „Ekranas“. Nuo 2006 bendrovės „Malsena“ inžinierius konstruktorius. Nuo 1993 Panevėžio karatė klubo „Alfa“ vadovas. Nuo 2001 Panevėžio karatė federacijos prezidentas. Lietuvos nusipelnęs treneris (2002). „Metų panevėžietis“ (2014).

2019 02 23

45 metai, kai Panevėžio dramos teatre įvyko (1974) spektaklio K. Sajos „Devynbėdžiai“ premjera. Režisierius – Vaclovas Blėdis.

2019 02 23

105 metai, kai Berniūnuose (Panevėžio r.) gimė (1914) vertėjas, literatūros tyrinėtojas, filologijos m. dr. Leonas Valkūnas. 1938 baigė Vytauto Didžiojo universitetą. Nuo 1945 dėstė Vilniaus universitete. Vertė iš graikų ir lotynų kalbų. Parašė lotynų kalbos vadovėlį vidurinėms mokykloms, sudarė graikų literatūros chrestomatiją, parengė kitų mokymo priemonių. Mirė 1990 04 21 Vilniuje.

2019 02 24

95 metai, kai Naujamiestyje (Panevėžio r.) gimė (1924) aktorė Ona Banionienė. 1943–1962 Panevėžio dramos teatro aktorė, režisieriaus J. Miltinio asistentė. Teatro scenoje sukūrė virš 30 vaidmenų. Mirė 2008 01 06 Vilniuje.

2019 02 24

95 metai, kai Butkiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1924) pedagogas, treneris, lengvaatletis Antanas Mikėnas. 1946 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. Iki 1948 mokytojavo Ramygaloje ir Kėdainiuose. 1953 baigė Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą. Daugkartinis Lietuvos čempionas. SSRS nusipelnęs sporto meistras (1956). Olimpinių žaidynių Melburne (1956) sportinio ėjimo sidabro medalio laimėtojas. Knygos „Lengvoji atletika“ vienas autorių. Mirė 1994 09 23 Vilniuje.

2019 02 24

100 metų, kai Pabėrvalkiuose (Pasvalio r.) gimė (1919) agronomas paukštininkas, biomedicinos m. dr. Kazimieras Jackūnas. 1954 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1952–1969 dirbo Gyvulininkystės institute, 1956–1969 Paukštininkystės skyriaus vedėjas. 1969–1988 Pabaltijo zoninės paukštininkystės bandymų stoties direktoriaus pavaduotojas. Parašė knygų apie paukštininkystę. Mirė 1994 10 21 Panevėžyje.