2019 02 05

110 metų, kai Vikonyse (Anykščių r.) gimė (1909) istorikas, istorijos m. dr., prof. Juozas Jurginis. Nuo 1928 mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Studijavo Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete. 1948–1991 dirbo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute. 1950–1972 dėstė Vilniaus universitete. Parašė knygų iš Lietuvos feodalinės epochos tyrinėjimų, Lietuvos kultūros istorijos, išleido pirmuosius po Antrojo pasaulinio karo istorijos vadovėlius Lietuvos mokykloms ir kt. Rinko lituanistinę medžiagą – surado K. Donelaičio „Metų“ rankraštį. Mirė 1994 07 05 Vilniuje.