2019 03 23

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1944) dailininkė tekstilininkė Lilija Eugenija Jasiūnaitė. 1968 baigė Vilniaus dailės institutą. 1968–1996 Panevėžio suvenyrų gamybos įmonės „Tulpė“ dailininkė. Nuo 1998 Panevėžio dailės studijos tekstilės mokytoja. Nuo 1968 dalyvauja parodose. Nuo 1974 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuaudė gobelenų ir kilimų.

2019 03 23

110 metų, kai Plaučiškiuose (Pakruojo r.) gimė (1909) poetas, publicistas, vertėjas Bronys Raila. 1927 baigė Panevėžio berniukų gimnaziją. 1927–1932 studijavo Lietuvos universitete, 1932–1934 – Kauno konservatorijoje, 1939 baigė Paryžiaus universiteto Aukštąjį tarptautinių santykių institutą. Dirbo periodinių leidinių „Mūsų kraštas“, „Lietuvos aidas“, „Vairas“ ir kt. redakcijose. Nuo 1948 gyveno JAV. Nuo 1949 „Vienybės“ redaktorius Brukline, 1950–1951 žurnalo „Nemunas“ redakcinės kolegijos narys, 1951–1958 žurnalo „Santarvė“ atstovas Amerikoje. Nuo 1975 dirbo radijo stočių „Laisvė“, vėliau „Laisvoji Europa“ lietuvių kultūros ir Lietuvos politinių įvykių komentatoriumi. Išleido literatūros kritikos ir publicistikos knygų. Apdovanotas DLK Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (1996). Mirė 1997 04 13 Los Andžele (JAV).