2019 04 23

80 metų, kai veiklą pradėjo (1939) Lietuvos aeroklubo Panevėžio skyrius.

2019 04 23

115 metų, kai Rudikuose (Kupiškio r.) gimė (1904) muziejininkas, kraštotyrininkas Juozas Petrulis. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Baigė Kauno Vytauto Didžiojo universitetą. 1938–1944 dirbo Šiaulių „Aušros“ muziejuje. 1947–1958 Lietuvos istorijos muziejaus direktorius. 1958–1975 Lietuvos dailės muziejaus dailininkas restauratorius. Rinko medžiagą apie materialinę ir dvasinę lietuvių liaudies kultūrą, rengė knygą apie tautodailininkus, tyrinėjo poetės U. Tamošiūnaitės palikimą. Mirė 1975 04 25 Vilniuje.

2019 04 23

125 metai, kai Žviliūnuose (Kupiškio r.) gimė (1894) Lietuvos kariuomenės pulkininkas Jonas Jackus. 1916 baigė Vladimiro karo mokyklą Petrograde, 1917 – Oranienbaumo karininkų šaulių mokyklą, 1924 – Aukštuosius karininkų kursus. 1919 Nepriklausomybės kovų savanoris Panevėžio batalione. 1928–1930 Vyriausiojo štabo susisiekimo skyriaus viršininkas. 1930–1934 Karo mokyklos viršininkas, prisidėjo prie kariuomenės statutų rengimo. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio (1919) ir DLK Gedimino 3-ojo laipsnio (1929) ordinais, Savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais (1928). Mirė 1977 02 03 Kaune.