2019 05 22

185 metai, kai Smilgių vls. (Panevėžio r.) gimė (1834) vyskupas, prof. Mečislovas Leonardas Paliulionis. 1861 baigė Panevėžio bajorų mokyklą. Nuo 1852 mokėsi Varnių kunigų seminarijoje, 1856–1860 – Peterburgo dvasinėje akademijoje. Varnių ir Kauno kunigų seminarijų profesorius. Nuo 1883 iki mirties – Žemaičių vyskupas. Įkūrė laikraštį „Nedėldienio skaitymas“. Mirė 1908 05 02 Kaune.