2019 07 01

15 metų, kai Panevėžyje įsteigtas (2004) Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras.

2019 07 01

110 metų, kai Panevėžyje gimė (1909) dailininkė keramikė Teodora Miknevičienė. 1942 baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. 1943–1945 mokytojavo Ramygaloje. 1945–1951 dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. 1951–1962 Lietuvos dailės instituto keramikos katedros vedėja, docentė. Sukūrė buitinės ir dekoratyvinės keramikos. Mirė 1982 07 20 Kaune.

2019 07 02

85 metai, kai Panevėžyje gimė (1934) inžinierius energetikas, technikos m. dr., doc. Petras Švenčianas. 1959 baigė Kauno politechnikos institutą. 1974–1985 Kauno politechnikos instituto Šiluminės energetikos katedros vedėjas, 1980–1982 Mechanikos fakulteto dekanas. Parašė mokslinių ir metodinių darbų, kelių vadovėlių autorius. Mirė 2017 07 02.

2019 07 02

110 metų, kai Krasnavoje (Kupiškio r.) gimė (1909) etnografas, istorijos ir filosofijos  m. dr. Jonas Balys. 1928 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1928 įstojo į Lietuvos universitetą, 1933 baigė Vienos universitetą. 1935–1944 Lietuvių tautosakos archyvo vedėjas, įkūrė ir redagavo tęstinį leidinį „Tautosakos darbai“. Nuo 1948 gyveno JAV. 1956–1981 dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone. 1951–1958 redagavo leidinį „Lietuvių tautosakos lobynas“, 1966 – „Lituanistikos darbai“. J. Basanavičiaus premijos laureatas (1994), apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1999). Išleido darbų iš lietuvių tautosakos, papročių ir tradicijų. Mirė 2011 09 09 Šarlotsvilyje (JAV).

2019 07 03

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1959) dailininkas, doc. Česlovas Lukenskas. 1966–1974 mokėsi Panevėžio 5-oje vidurinėje mokykloje, 1974–1978 – Panevėžio J. Švedo aukštesniojoje muzikos mokykloje. 1984 baigė Lietuvos konservatoriją. Nuo 1999 dėstė Kauno dailės institute. Nuo 2011 Vilniaus dailės akademijos docentas. Dailininkų grupės „Postr-Ars“ įkūrėjas ir narys. Nuo 2005 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje.

2019 07 04

70 metų, kai Panevėžyje gimė (1949) kompozitorius, dainų atlikėjas Sigitas Stankūnas. 1967 baigė Panevėžio 5-ąją vidurinę mokyklą. 1956–1963 mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje. 1975 baigė Kauno politechnikos institutą. 1968–1989 dainavo Panevėžio estradiniame ansamblyje „Ekranas“. 2005 Panevėžyje įkūrė privačią galeriją „Menų namai“. Yra išleidęs savo kūrybos kompaktinių diskų.

2019 07 05

105 metai, kai Skaistgiriuose (Panevėžio r.) gimė (1914) gydytojas dermatologas, biomedicinos m. habil dr., prof. Jonas Lelis. 1933 baigė Panevėžio gimnaziją, 1938 – Vytauto Didžiojo universitetą. Iki 1946 kurį laiką dirbo gydytoju Panevėžyje. 1946–1956 dirbo Dermatologijos ir venerologijos institute Vilniuje. 1948–1994 dar ir Vilniaus universiteto dėstytojas. Knygų, straipsnių apie odos ir venerines ligas autorius, išleido prisiminimų knygų. LSSR nusipelnęs mokslo veikėjas (1979). Apdovanotas LSSR valstybine premija (1974), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2002). Mirė 2011 12 31 Vilniuje.

2019 07 10

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1944) aktorius, režisierius Algirdas Zigmas Lapėnas. 1958–1962 lankė J. Miltinio vaidybos studiją Panevėžio dramos teatre, jame vaidino. 1967 baigė Leningrado teatro, muzikos ir kinematografijos institutą. 1967–1977 Lietuvos dramos teatro, 1977–1981 Lietuvos rusų dramos teatro režisierius. Mirė 1993 08 14 Vilniuje.

2019 07 10

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1929) geologas Rapolas Rajeckas. 1941–1948 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1953 baigė Vilniaus universitetą. 1957–1987 dirbo Lietuvos geologijos valdyboje, 1987–1991 – Lietuvos geologijos gamybiniame susivienijime, 1991–2001 – Lietuvos geologijos tarnyboje. Nusipelnęs Lietuvos geologas. Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1996).

2019 07 14

110 metai, kai Aukštadvaryje (Trakų r.) gimė (1909) dailės istorikas, muziejininkas, literatūros kritikas, vertėjas Petras Juodelis. 1927–1931 Vytauto Didžiojo universitete studijavo slavistiką, 1942 baigė Vilniaus universitetą. 1935–1939 mokytojavo Panevėžio berniukų gimnazijoje. Nuo 1941 su pertraukomis dirbo Vilniaus dailės muziejuje. Tarpukario kultūros žurnaluose skelbė straipsnius ir recenzijas, parengė dailės albumų, Vilniaus dailės muziejaus katalogų. Išvertė lenkų rašytojų kūrinių. Mirė 1975 08 24 Vilniuje.

2019 07 14

125 metai, kai Kuosėnuose (Kupiškio r.) gimė (1894) Lietuvos kariuomenės karininkas Petras Purėnas. Nepriklausomybės kovų savanoris. 1919–1920 Kupiškio policijos viršininkas. 1934 baigė DLK Vytauto aukštuosius karininkų kursus, tarnavo 2-ajame artilerijos pulke. Nuo 1964 gyveno Panevėžyje. Išleido knygą apie 1831 sukilimą, bendradarbiavo spaudoje, rašė straipsnius „Lietuviškajai enciklopedijai“. Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1934). Mirė 1965 10 30 Panevėžyje, palaidotas Kupiškio kapinėse.

2019 07 15

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1929) chemikas, fizinių m. habil. dr., prof. Leonas Simanavičius. Mokėsi Panevėžyje. 1954 baigė Vilniaus universitetą ir iki 1965 jame dirbo. Nuo 1965 dirbo Chemijos institute. Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas. 1994–2001 mokslinio žurnalo „Chemija“ vyriausiasis redaktorius. Paskelbė mokslinių straipsnių, kelių išradimų autorius. Mirė 2006 01 28 Vilniuje.

2019 07 16

115 metų, kai Ibutoniuose (Panevėžio r.) gimė (1904) agronomas, agrarinių m. dr., prof. Pranas Svetika. 1933 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Baigęs studijas dirbo Žemės ūkio rūmų daržovių sėklininkystės inspektoriumi, Aukštosios Fredos daržininkystės mokyklos mokytoju, vėliau paskirtas šios mokyklos direktoriumi. 1947–1988 dirbo Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Paskelbė daugiau kaip 200 mokslo ir mokslo populiarinamųjų straipsnių. Parašė knygų apie daržininkystę. Mirė 1998 07 28 Kaune.

2019 07 19

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1959) dailininkė tapytoja Irina Nosova. Baigė Panevėžio 3-iąją vidurinę mokyklą (dab. Panevėžio „Vilties“ progimnazija), 1982 – Šiaulių pedagoginį institutą. Nuo 1984 dalyvauja parodose. Nuo 1986 dirba Panevėžio dailės mokykloje, turi suaugusiųjų dailės studiją.

2019 07 19

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1944) psichologas, humanitarinių m. habil. dr., prof. Vytis Viliūnas. 1962 baigė Panevėžio 1-ąją vidurinę mokyklą, 1970 – Maskvos valstybinį V. Lomonosovo universitetą. Dirbo Vilniaus, Maskvos valstybiniame, Vytauto Didžiojo, Šiaulių pedagoginiame universitetuose. Nuo 1998 Vilniaus edukologijos universiteto profesorius. Išleido monografijų apie žmogaus emocijų ir motyvacijos raidą. Mirė 2011 11 10 Vilniuje.

2019 07 19

155 metai, kai Panevėžyje, uždarius gimnaziją, įsteigta (1864) valdinė dviklasė apskrities mokykla. 1872 mokykla uždaryta, jos patalpos perduotos Panevėžio mokytojų seminarijai.

2019 07 22

75 metai, kai baigiantis Antrajam pasauliniam karui Raudonoji armija okupavo (1944) Panevėžį.

2019 07 23

90 metų, kai Grincagalėje (Kupiškio r.) gimė (1929) chorvedys, doc. Pranas Jankauskas. 1951–1954 mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje, vadovavo Panevėžio miesto saviveikliniams chorams. 1959 baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją. 1959–1971 Šiaulių pedagoginio instituto Muzikos katedros vedėjas. 1971–1984 Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų Choro dirigavimo katedros vedėjas. Suteiktas nusipelniusio artisto garbės vardas (1979). Paskelbė įvairiais choro meno klausimais apie 70 straipsnių ir koncertų recenzijų, sudarė dainų rinkinį moterų chorui, parengė metodinių darbų.

2019 07 24

70 metų, kai Mediniškiuose (Panevėžio r.) gimė (1949) dailininkas Stasys Eidrigevičius. 1968 baigė S. Žuko taikomosios dailės technikumą Kaune, 1973 – Vilniaus dailės institutą. Nuo 1980 gyvena ir kuria Varšuvoje. Nuo 1969 dalyvauja dailės parodose. Surengė daugiau kaip 100 personalinių parodų įvairiose šalyse. Piešinių, tapybos darbų, ekslibrisų, miniatiūrų, pastelių, koliažų, plakatų, knygų iliustracijų, įvairių žanrų fotografijų, taip pat skulptūrų, instaliacijų, performansų, teatro spektaklių ir straipsnių kultūros spaudoje autorius. Pelnė per 40 tarptautinių parodų, konkursų apdovanojimų. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas (2001), apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (2000), Lietuvos kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ (2019), ordino „Už nuopelnus Lenkijos Respublikai“ Komandoro Kryžiumi (2019). 2018 Panevėžyje įsteigtas Stasio Eidrigevičiaus menų centras. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugoma jo asmeninė kolekcija.

2019 07 26

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1944) ekonomistas, socialinių m. habil. dr., prof. Julijus Novickas. 1968 baigė Kauno politechnikos institutą. 1970–1988 su pertrauka dėstė Kauno politechnikos institute. 1988–1997 dirbo Lietuvos informacijos institute. 1998–2007 Kauno technologijos universiteto Vadybos katedros profesorius. Nuo 2006 Indonezijos Respublikos garbės konsulas Lietuvoje. Išleido knygų, per 100 mokslinių straipsnių autorius.

2019 07 26

75 metai, kai Užunevėžiuose (Panevėžio r.) gimė (1944) biologas, pedagogas Antanas Slučka. Studijavo Vilniaus universiteto Gamtos fakultete. Kurį laika dirbo T. Ivanausko muziejuje, Vilniaus universitete, Respublikinėje sanitarijos-epidemiologijos stotyje, Lietuvos zoologijos sode. 33 metus mokytojavo Raguvos mokykloje. Jo dėka pirmą kartą Lietuvoje nelaisvėje išveista įvairių egzotinių roplių rūšių. Mokslinių straipsnių ir knygų autorius. Panevėžio rajono garbės pilietis (2020).

2019 07 28

120 metų, kai Stetiškiuose (Panevėžio r.) gimė (1899) karininkas Kazys Taruška. 1918 baigė Panevėžio gimnazijos 6 klases. 1919 01 06 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę. 1919 07 06 baigė Karo mokyklą. Paskirtas į Panevėžio batalioną ir dalyvavo Nepriklausomybės kovose. Apdovanotas 1-ojo (1919) ir 2-ojo (1921) laipsnio Vyties kryžiais, Savanorių medaliu (1931). Mirė 1923 05 06 Širvintose, palaidotas Panevėžyje.

2019 07 30

115 metų, kai Panevėžyje gimė (1904) bibliotekininkas, bibliografas Izidorius Kisinas. 1935–1944 Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilniaus universiteto bibliotekų bibliografas. 1940 baigė Vilniaus universitetą, 1954 – Leningrado N. Krupskajos bibliotekinį institutą. 1946–1951 Lietuvos knygų rūmų direktoriaus pavaduotojas. 1949–1954 Vilniaus universiteto, 1949–1958 Kultūros švietimo technikumo dėstytojas. Sudarė lietuvių literatūros antologiją hebrajų kalba, parengė bibliografinių rodyklių bei specialiosios bibliotekinės literatūros. Mirė 1958 07 28 Palangoje.