2019 07 10

75 metai, kai Panevėžyje gimė (1944) aktorius, režisierius Algirdas Zigmas Lapėnas. 1958–1962 lankė J. Miltinio vaidybos studiją Panevėžio dramos teatre, jame vaidino. 1967 baigė Leningrado teatro, muzikos ir kinematografijos institutą. 1967–1977 Lietuvos dramos teatro, 1977–1981 Lietuvos rusų dramos teatro režisierius. Mirė 1993 08 14 Vilniuje.

2019 07 10

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1929) geologas Rapolas Rajeckas. 1941–1948 mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1953 baigė Vilniaus universitetą. 1957–1987 dirbo Lietuvos geologijos valdyboje, 1987–1991 – Lietuvos geologijos gamybiniame susivienijime, 1991–2001 – Lietuvos geologijos tarnyboje. Nusipelnęs Lietuvos geologas. Apdovanotas DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1996).