2019 08 03

110 metų, kai Kretingoje gimė (1909) žurnalistė, rašytoja, vertėja Liūnė Janušytė. Nuo 1928 studijavo Lietuvos universitete. 1928 dienraščio „Lietuvos aidas“ redaktorė. 1936–1940 korespondentė Estijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Anglijoje, Prancūzijoje. 1945–1946 dirbo laikraštyje „Tiesa“. Kurį laiką gyveno Panevėžyje. Išleido feljetonų rinkinių, paskelbė apysakų, pjesių, romaną, rusų rašytojų kūrinių vertimų. Mirė 1965 05 06 Vilniuje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jos rankraščių fondas.

2019 08 04

130 metų, kai Aukštadvaryje (Kupiškio r.) gimė (1889) zoologas, pedagogas, tautosakininkas, doc. Jurgis Elisonas. 1902–1907 mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1915 baigė Petrogrado universitetą. 1919–1925 Panevėžio gimnazijos mokytojas, 1925–1929 inspektorius, nuo 1929 direktorius. 1923 Panevėžyje įsteigė Gimtajam kraštui tirti draugiją. Panevėžio muziejaus įkūrimo iniciatorius. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Išleido zoologijos vadovėlių, knygų apie Lietuvos paukščius bei žinduolius. Sudarė Panevėžio apylinkių archeologijos atlasą (1925). Apdovanotas DLK Gedimino ordinu (1929), Vytauto Didžiojo 3-ojo laipsnio ordinu (1935). Mirė 1946 01 04 Vysbadene (Vokietija).

2019 08 06

80 metų, kai Salose (Rokiškio r.) gimė (1939) pedagogas, dirigentas Donatas Kazimieras Baltrūnas. 1966 baigė Lietuvos konservatoriją. Nuo 1966 dėstė Panevėžio konservatorijoje, 1991–2006 – direktorius. 1966 subūrė Panevėžio pučiamųjų orkestrą „Ekranas“ ir iki 1993 jam vadovavo. 1970–1990 Panevėžio dainų švenčių vyr. dirigentas. 1974–1984 Panevėžio operetės liaudies teatro dirigentas. Nuskendo 2006 10 15 Lėno ežere (Ukmergės r.), palaidotas Panevėžyje.

2019 08 06

90 metų, kai Panevėžyje gimė (1929) rašytoja, visuomenės veikėja Nijolė Jankutė-Užubalienė. 1949 apsigyveno JAV. 1968 baigė Pedagoginį lituanistikos institutą Čikagoje. 1963–1965 Čikagos K. Donelaičio aukštesniosios mokyklos mokytoja. 1966–1978 dėstė Pedagoginiame lituanistikos institute. Nuo 1987 dirbo laikraštyje „Draugas“. 2003 persikėlė į Australiją. Išleido knygų vaikams, atsiminimų knygą, bendradarbiavo spaudoje. Mirė 2011 11 20 Australijoje. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje saugomas jos rankraščių fondas.

2019 08 07

65 metai, kai Naujamiestyje (Panevėžio r.) gimė (1954) istorikas, humanitarinių m. dr., doc. Edvardas Kriščiūnas. 1977 baigė Vilniaus universitetą. 1990–2011 dėstė Vilniaus pedagoginiame universitete. Nuo 1980 dalyvavo pogrindžio veikloje – platino tautinę ir katalikišką literatūrą. Parašė per 50 mokslinių bei publicistikos straipsnių. Mirė 2011 12 27.

2019 08 09

80 metų, kai Kaune gimė (1939) inžinierius geodezininkas, technologijos m. dr., doc. Viktoras Lukoševičius. 1962 baigė Kauno politechnikos institutą. 1967–2010 dirbo Kauno technologijos universiteto Panevėžio institute, ilgametis Statybos katedros vedėjas. Nuo 2000 dar ir Šiaulių universiteto dėstytojas. Paskelbė daugiau kaip 60 mokslinių straipsnių, parengė informacinių leidinių.

2019 08 12

65 metai, kai Jakutijoje (Rusija) gimė (1954) dailininkas tapytojas Ričardas Ničajus. 1977 baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Du dešimtmečius dirbo Upytės A. Belazaro pagrindinėje mokykloje. Nuo 1977 dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1992 Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

2019 08 12

85 metai, kai Buivėnuose (Kupiškio r.) gimė (1934) kalbininkas, humanitarinių m. habil. dr., prof. Aleksandras Vanagas. Vaikystę praleido Tiltagaliuose (Panevėžio r.). Nuo 1954 studijavo Vilniaus universitete. 1959–1995 dirbo Lietuvių kalbos institute. 1990–1992 Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie LR Seimo pirmininkas. Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas (1990). LSSR nusipelnęs mokslo veikėjas (1985), apdovanotas DLK Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu (1995). Išleido veikalų apie Lietuvos vietovardžius, Lietuvos hidronimų vardynų ir žodynų. Mirė 1995 04 13 Vilniuje.

2019 08 13

60 metų, kai Panevėžyje gimė (1959) gydytoja psichoterapeutė, poetė, edukologijos m. dr., doc. Jūratė Sučylaitė. Mokėsi Panevėžio 2-oje vidurinėje mokykloje. 1985 baigusi Kauno medicinos institutą, dirbo Kauno psichiatrinėje ligoninėje. Nuo 2006 dėsto Klaipėdos universitete. Nuo 1994 Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Išleido poezijos, apsakymų knygų, eseistikos, paskelbė mokslinių straipsnių poezijos terapijos temomis.

2019 08 22

70 metų, kai Jateliškiuose (Panevėžio r.) gimė (1949) agronomas daržininkas, biomedicinos m. dr. Česlovas Bobinas. 1973 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. Nuo 1973 dirba Sodininkystės ir daržininkystės institute, Biochemijos ir technologijos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas. Kelių knygų bendraautoris.

2019 08 23

30 metų, kai Panevėžio mieste ir rajone vyko (1989) Baltijos tautų protesto ir vienybės akcija „Baltijos kelias“.

2019 08 23

75 metai, kai buvusios degtinės pilstyklos pastatuose Kranto g. įkurtas (1944) Panevėžio konservų fabrikas. Likviduotas 1998.

2019 08 25

130 metų, kai Švobiškyje (Pasvalio r.) gimė (1889) botanikas, pedagogas, biomedicinos m. dr., prof. Povilas Snarskis. 1910 baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 1924 įstojo į Lietuvos universitetą. 1930–1940 dėstė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje, nuo 1935 – Prekybos institute, 1940–1967 – Vilniaus universitete, 1944–1952 Vilniaus pedagoginiame institute. Suteiktas nusipelniusio mokslo veikėjo vardas (1959). Paliko floristikos, sistematikos, augalų geografijos, ekonominės botanikos mokslo darbų. Mirė 1969 11 17 Vilniuje.

2019 08 25

145 metai, kai Pranioniuose (Panevėžio r.) gimė (1874) miškininkas Mykolas Konkulevičius. Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje. 1904 baigė Petrapilio miškų institutą. 1921 Panevėžyje įsteigė miškų technikų kursus (nuo 1923 – Miškų technikos mokykla). Miškų technikos mokyklos mokytojas ir vedėjas. Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros statybos fundatorius. Mirė 1936 10 10 Panevėžyje, palaidotas Naujamiesčio kapinėse (Panevėžio r.).

2019 08 30

85 metai, kai Panevėžyje gimė (1934) inžinierė mechanikė, automobilių transporto specialistė, technologijos m. habil. dr., prof. Ona Lukoševičienė-Chmieliauskaitė. 1953 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją, 1958 – Kauno politechnikos institutą. 1962–1971 dirbo Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo institute. Nuo 1971 dėstė Vilniaus Gedimino technikos universitete. Išleido monografijų, parašė per 100 straipsnių apie automobilių transportą, trijų išradimų autorė. Mirė 2017 11 27.

2019 08 31

30 metų, kai Panevėžio stiklo fabrike įvyko (1989) pirmasis Panevėžio tarptautinis keramikų simpoziumas. Nuo 1990 organizatorius – Panevėžio miesto dailės galerija.