2019 08 23

30 metų, kai Panevėžio mieste ir rajone vyko (1989) Baltijos tautų protesto ir vienybės akcija „Baltijos kelias“.

2019 08 23

75 metai, kai buvusios degtinės pilstyklos pastatuose Kranto g. įkurtas (1944) Panevėžio konservų fabrikas. Likviduotas 1998.